Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Marina Valetko

Marina Valetko
Marina Valetko
Patientsamordnare
Specialitet

Patientsamordnare

Utbildning

Framgångsrikt avslutad kurs i projektledning vid utbildnings och konsultcentret ”ABC”

Meddelande för patienterna

Mer än tre års professionell erfarenhet inom området administration vid en medicinsk institution.


Andra specialister:


Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Zita Gaidule
Zita Gaidule
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call