Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Aleksandra Vežāne

Aleksandra Vežāne
Aleksandra Vežāne
Molekylär Biologist, Specialist på Centrat för Stamceller
Specialitet

Molekylär Biologist, Specialist på Centrat för Stamceller

Utbildning

Avslutade 2010 Lettiska Universitetet och har magisterexamen i biologi. Avslutade 2013 forskarstudier på Lettiska Universitetet med inriktning på molekylärbiologi

Meddelande för patienterna

Mer än ett decennium av erfarenhet inom vetenskaplig forskning inom området molykelärbiologi. Deltar aktivt i lokala och internationella konferenser.


Andra specialister:


Call