Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Lilija Agzamova

Lilija Agzamova
Lilija Agzamova
Marknadsekonom
Specialitet

Marknadsekonom

Utbildning

Avlagt examen som fil. mag. i rysk filologi vid fakulteten för Humanitarian Studies, University of Latvia


Andra specialister:


Call