Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Marija Urbo

Marija Urbo
Marija Urbo
Certifierad barnmorska
Specialitet

Certifierad barnmorska

Utbildning

Avlagt kandidatexamen vid Paul Stradins Riga Medical University inom hälso- och sjukvård.
Deltagit i Erasmusprogrammet för främjandet av ökat utbyte av studenter högskolor emellan. Som del av programmet, studerade och praktiserade vid Kuopio University Hospital och Savonia University of Applied Sciences.
Genomgick en kurs i kemi vid Paul Stradins Riga University.


Andra specialister:


Call