Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Marina Valetko

Marina Valetko
Marina Valetko
Patientsamordnare
Specialitet

Patientsamordnare

Utbildning

Framgångsrikt avslutad kurs i projektledning vid utbildnings och konsultcentret ”ABC”

Meddelande för patienterna

Mer än 5 års professionell erfarenhet inom området administration vid en medicinsk institution.


Andra specialister:


Call