Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Jelena Silkalna

Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Direktör för iVF Riga infertilitetsbehandlingsklinik; Chef för Internationella avdelninge
Specialitet

Chef för Internationella avdelninge

Utbildning

Genomgått specialiserad gymnasieutbildning för obstetriker på Riga Medical College No. 1.

Uppgradering av utbildning

Deltar regelbundet i kompetensförbättringskurser och seminarier, både i Lettland och i övriga Europa.

 

Meddelande för patienterna

10 års professionell erfarenhet inom området patientsamordning.

"Jag kommer att vara med dig hela tiden, från det första samtalet till att ditt barn föds."


Andra specialister:


Call