Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Dr. Alina Seleznova (på mammaledighet)

Dr. Alina Seleznova (på mammaledighet)
Dr. Alina Seleznova (på mammaledighet)
Reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker
Specialitet

Reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Utbildning

Examen 2004 från Riga Stradins Universitet Medicinska Fakultetet. Avslutad utbildning 2012 hemmavid i obstetrik och gynekologi vid fakultetet RSU för fortbildning. Certifierad i obstetrik och gynekologi. Har erfarenhet från gynekologiska avdelningen på P. Stradins Kliniska Universistetssjukhus och praktik från sjukhus

Meddelande för patienterna

Har praktiska färdigheter I specialiserade utbildningsprogram, deltar regelbundet i kurser och seminarier för att förbättra sina kvalifikationer. Har erfarenhet från akut gynekologi
"Den största kvinnans rätt – att bli mamma " (L. Yutang)


Andra specialister:


Call