Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Sandra Krasucka

Sandra Krasucka
Sandra Krasucka
Embryologist-biolog
Specialitet

Embryologist-biolog

Utbildning

Har avslutat Lettiska Universitetet och erhållit vetenskaplig grad i biologi.
Påbörjade 2013 utbildning på Lettlands Universitet magister Biologiska fakultetet.

Meddelande för patienterna

Deltar aktivt med sina kunskaper och höjer sina färdigheter genom att besöka konferenser i Lettland samt internationelllt, deltar även i ideskapande tävlingar och projekt


Andra specialister:


Call