Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Evija Pīmane (på mammaledighet)

Evija Pīmane (på mammaledighet)
Evija Pīmane (på mammaledighet)
Laboratoriechef, embryolog, kvalitetschef
Specialitet

Laboratoriechef, embryolog, kvalitetschef

Utbildning

Avlagt examen vid University of Latvia och har erhållit en naturvetenskaplig examen i biologi och en magisterexamen i näringsvetenskap (hälsovetenskap).

Uppgradering av utbildning

Utbyter erfarenheter med anställda vid andra kliniker. Deltar i internationella vetenskapliga konferenser och kompetenshöjande kurser i Europa och andra länder utanför Europa.

Meddelande för patienterna

Med ett stort ansvar att ta hand om alla levande celler som levereras till embryologilaboratoriet, och att noggrant genomföra en utvärdering av dem och alla standardprocedurer för att uppnå bästa möjliga fertilitetsresultat.


Andra specialister:


Call