Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Spermafrysning i iVF Riga

Du har möjlighet att genomgå spermafrysning proceduren under det första mötet på vår klinik. Det hjälper till att spara tid och att minska antalet besök till Riga. Du kan också frysa ner sperma för långtidsförvaring i iVF Riga. Vi kan förvara ditt frysta genetiska material i 10 år.

Spermafrysning i iVF Riga

Av olika skäl kan det bli nödvändigt att utföra spermafrysning proceduren för att minska antalet patientbesök. Denna service är möjlig under det första besöket eller vid någon annan bokad tid. Du måste då ha med dig blodtestresultatet för infektioner (HIV, hepatit B och C, och syfilis) som inte får vara äldre än sex månader.

Indikationer för kryokonservering av spermier

Medicinska indikationer:

  • Utsatt för reproduktiva hälsorisker på arbetet.
  • Dåliga spermtestresultat. Kryokonservering gör det möjligt att samla in den nödvändiga mängden sperma vid flera tillfällen till ett program för konstgjord befruktning.
  • Behandling med mediciner som kan påverka den reproduktiva hälsan, som kemoterapi och strålbehandling, hormonbehandling osv.
  • Kommande kirurgi med en traumatisk effekt på testikelvävnaden.
  • Förvaring av sperma som ett biologiskt material för diagnostiska syften och terapeutiska procedurer.
Call