Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Nedfrysning av genetiskt material (kryokonservering)

Kryokonservering - nedfrysning av genetiskt material (äggceller, spermier och embryon) till låga temperaturer är en säker och beprövad metod som inte påverkar utvecklingen av embryot samt äggets och spermans fertilitetsförmåga. Kliniken iVF Riga använder en vitrifikationsteknik (ultrasnabb nedfrysning) som gör det möjligt att behålla det genetiska materialet med en hög överlevnadsprocent (98 %) efter upptining. Med kryokonservering kan graviditeten skjutas upp i flera år, inklusive för kvinnor som har genomgått en cancerbehandling. Kryokonservering ökar den enskildes chanser till graviditet och möjligheten till överföring av donerat genetiskt material till andra infertila familjer.

Vilka rekommenderas särskilt att överväga kryokonservering av äggceller och spermier?

Kryokonservering av det genetiska materialet (äggceller, spermier och embryon) genomförs om du vill vänta med att skaffa barn eller om du har diagnostiserats med cancer, och kryokonservering ska användas för att bevara det genetiska materialet. Den reproduktiva funktionen påverkar cancerbehandlingen och omvänt. Graviditeten kan bli ett allvarligt hinder mot ett tillfrisknande och behandlingen som följer kan leda till infertilitet. Före behandling med kemoterapi och strålbehandling rekommenderas patienter med cancer att genomgå kryokonservering av sina könsceller för att behålla fertiliteten, och för att inte behöva använda spermier eller äggceller från en donator.

Vår klinik iVF Riga erbjuder att frysa ned och förvara det erhållna genetiska materialet - äggceller, spermier och embryon. Nedfruset material kan förvaras i 10 år.

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Följ oss i sociala medier
Call