Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Embryofrysning

Om det efter befruktning inte var möjligt att få fler embryon än det antal som var nödvändigt för embryoöverföring eller om det under nuvarande cykel, - embryotöverföringen inte var möjlig. I detta fall på patientens begäran, är det möjligt att frysa embryon under mycket låg temperatur och lagra i flytande kväve. Frysta embryon får användas för ett nytt försök, om tidigare överföring inte hade ett lyckat resultat och / eller om paret vill ha fler barn i framtiden. Det är möjligt att lagra embryon på obegränsad tid. Embryon kommer att frysas på dagen för embryoöverföringsproceduren, eller om de är 3 dagars embryon, så är det möjligt att odla dem fram till blastocysten och sedan frysa dem.

Call