Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Embryofrysning

Om det efter befruktning inte var möjligt att få fler embryon än det antal som var nödvändigt för embryoöverföring eller om det under nuvarande cykel, - embryotöverföringen inte var möjlig. I detta fall på patientens begäran, är det möjligt att frysa embryon under mycket låg temperatur och lagra i flytande kväve. Frysta embryon får användas för ett nytt försök, om tidigare överföring inte hade ett lyckat resultat och / eller om paret vill ha fler barn i framtiden. Det är möjligt att lagra embryon på obegränsad tid. Embryon kommer att frysas på dagen för embryoöverföringsproceduren, eller om de är 3 dagars embryon, så är det möjligt att odla dem fram till blastocysten och sedan frysa dem.

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call