Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

iVF  Riga reproduktionsbank av vävnad (Biobank)

iVF Riga har öppnat den första officiella biobanken med genetiskt material i Europa. Biobanken är en speciellt utrustad frys som förvarar mänskliga könsceller – spermier, äggceller (oocyter) och embryon.
Behovet av att bevara det egna genetiska materialet – äggceller eller spermier – kan bli aktuellt för de patienter som planerar att genomgå en cancerbehandling eller behandlas för andra allvarliga sjukdomar. Efter en behandling av sådana sjukdomar finns det en mycket stor risk att både män och kvinnor drabbas av infertilitet.
Ett beslut att frysa ned och förvara sina egna könsceller kan även tas av helt friska personer som för närvarande inte planerar att bli föräldrar, men som vill eliminera risken för infertilitet när en graviditet är mer önskvärd.
Under behandlingen av infertilitet kan flera ägg befruktas. Dessa bildar sedan embryona. I allmänhet överförs en eller två embryon till livmodern, och de återstående embryona fryses ned. Embryon kan säkert förvaras i biobanken med genetiskt material i 10 år (innan nästa överföring görs till kvinnans kropp).
När paret börjar planera för ett till barn tinas embryona upp och överförs till patientens livmoder. Detta underlättar väsentligt den konstgjorda befruktningen, eftersom det inte finns något behov av att utföra en ovarialstimulering och ovarialpunktion.
Idag framgår det tydligt att de moderna nedfrysningsmetoderna och förvaringen av genetiskt material är fullständigt säker för både könsceller och embryon. I teorin kan det genetiska materialet förvaras i biobanken under obegränsad tid, men lettisk lagstiftning har begränsat förvaringstiden till 10 år.
Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Följ oss i sociala medier
Call