Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

iVF  Riga reproduktionsbank av vävnad (Biobank)

iVF Riga har öppnat den första officiella biobanken med genetiskt material i Europa. Biobanken är en speciellt utrustad frys som förvarar mänskliga könsceller – spermier, äggceller (oocyter) och embryon.
Behovet av att bevara det egna genetiska materialet – äggceller eller spermier – kan bli aktuellt för de patienter som planerar att genomgå en cancerbehandling eller behandlas för andra allvarliga sjukdomar. Efter en behandling av sådana sjukdomar finns det en mycket stor risk att både män och kvinnor drabbas av infertilitet.
Ett beslut att frysa ned och förvara sina egna könsceller kan även tas av helt friska personer som för närvarande inte planerar att bli föräldrar, men som vill eliminera risken för infertilitet när en graviditet är mer önskvärd.
Under behandlingen av infertilitet kan flera ägg befruktas. Dessa bildar sedan embryona. I allmänhet överförs en eller två embryon till livmodern, och de återstående embryona fryses ned. Embryon kan säkert förvaras i biobanken med genetiskt material i 10 år (innan nästa överföring görs till kvinnans kropp).
När paret börjar planera för ett till barn tinas embryona upp och överförs till patientens livmoder. Detta underlättar väsentligt den konstgjorda befruktningen, eftersom det inte finns något behov av att utföra en ovarialstimulering och ovarialpunktion.
Idag framgår det tydligt att de moderna nedfrysningsmetoderna och förvaringen av genetiskt material är fullständigt säker för både könsceller och embryon. I teorin kan det genetiska materialet förvaras i biobanken under obegränsad tid, men lettisk lagstiftning har begränsat förvaringstiden till 10 år.

Nedfrysning av genetiskt material (kryokonservering)

Kryokonservering - nedfrysning av genetiskt material (äggceller, spermier och embryon) till låga temperaturer är en säker och beprövad metod som inte påverkar utvecklingen av embryot samt äggets och spermans fertilitetsförmåga. Kliniken iVF Riga använder en vitrifikationsteknik (ultrasnabb nedfrysning) som gör det möjligt att behålla det genetiska materialet med en hög överlevnadsprocent (98 %) efter upptining. Med kryokonservering kan graviditeten skjutas upp i flera år, inklusive för kvinnor som har genomgått en cancerbehandling. Kryokonservering ökar den enskildes chanser till graviditet och möjligheten till överföring av donerat genetiskt material till andra infertila familjer.

Vilka rekommenderas särskilt att överväga kryokonservering av äggceller och spermier?

Kryokonservering av det genetiska materialet (äggceller, spermier och embryon) genomförs om du vill vänta med att skaffa barn eller om du har diagnostiserats med cancer, och kryokonservering ska användas för att bevara det genetiska materialet. Den reproduktiva funktionen påverkar cancerbehandlingen och omvänt. Graviditeten kan bli ett allvarligt hinder mot ett tillfrisknande och behandlingen som följer kan leda till infertilitet. Före behandling med kemoterapi och strålbehandling rekommenderas patienter med cancer att genomgå kryokonservering av sina könsceller för att behålla fertiliteten, och för att inte behöva använda spermier eller äggceller från en donator.

Vår klinik iVF Riga erbjuder att frysa ned och förvara det erhållna genetiska materialet - äggceller, spermier och embryon. Nedfruset material kan förvaras i 10 år.

Call