Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

PRP-terapi

Endometrium och återställande av äggstockar med hjälp av PRP-terapi (autolog blodplättrika plasma)

Kliniken IVF Riga erbjuder en en ny, avancerad metod vid behandling - endometrium och återställande av äggstockar med hjälp av PRP-terapi (autolog blodplättrika plasma).
PRP-terapi tillämpas för att återställa menstruationscykeln och folliculogenesis hos kvinnor i menopausala och perimenopausala (i den preklimaktiska perioden).
PRP-terapi (autolog blodplättrik plasma) är behandlingen med egen blodplasma, berikad med blodplättar - blodkroppar som innehåller många alfa-granuler med ett stort antal tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorererna spelar en nyckelroll i vävnadsregenerering, aktiverar celltillväxt och förnyelse. När höga koncentrerade blodplätts-härledda faktorer injiceras i de skadade eller atrofierade vävnaderna aktiveras vävnadsläkning och regenereringsprocesser. Blodplättrika plasma-tillväxtfaktorer anses vara stimulerade för ägglossning av folliklar i äggstockarna.

PRP-terapiansökan inom gynekologi

  • Som alternativ terapeutisk metod vid kronisk endometrit och endometrios. Dessa sjukdomar kan initiera inflammationsprocesser som kan försvåra embryoimplantation både under naturlig graviditet och i IVF-cykler. Användning av PRP-injektionerna bidrar till att eliminera inflammationsprocesser i livmodern, såväl som till att öka aktiviteten hos progesteronreceptorerna som stimulerar riktig tillväxt av endometrium och i sin tur bidrar till implantationen av embryos. Efter denna behandling är det möjligt att fortsätta IVF-behandling med bättre resultat.
  • I fall av ovariesviktssyndrom främjar PRP-terapi ovarieföryngring. Om man injicerar PRP i äggstockarna hos menopausala och perimenopausala kvinnor så är det möjligt att starta menstruationscykeln, vilket innebär att man kan ta emot och sedan befrukta ägg som producerat kvinnors äggstockar.

Denna innovationsmetod kan hjälpa kvinnor med avancerad mammalder eller med ovariesviktssyndrom. Det bör emellertid framföras att PRP-terapi inte är den undererstödjande reproduktionsmetoden, det är en teknik för menstruationscykel- och återställning av follikulogenes i de specifika fallen.

Stadier av PRP-terapi

PRP-terapi utförs i flera steg. Först tas 8-20 ml perifert blod från patienten. Sedan placeras detta blod i en centrifug och centrifugeras - delad i komponenter. Röda blodkroppar och leukocyter avlägsnas från blodet och lämnar blodplättar. Plättarna koncentreras sedan. Denna teknik medger att man erhåller blodplättrik plasma, där blodplättkoncentrationen är 3-5 gånger högre än i perifert blod.

Indikationer:

  • Kronisk endometrit och endometrios
  • Patienter med dåligt utvecklat endometrium, som inte kan uppnå den önskade nivån av endometrial tjocklek för framgångsrik embryoöverföring
  • Menopausala och perimenopausala kvinnor
  • Ovariefallsyndrom
  • Återkommande fel i IVF-cykler

Hur säker är PRP-terapi?

Inga biverkningar av PRP-terapi har hittats. Eftersom patientens eget blod används för injektionen så utesluts eventuella allergiska reaktioner och full biokompatibilitet säkerställs.
Användningen av PRP-injektioner kan fungera olika för olika kvinnor. Därför är det svårt att säga hur många ägg som kan erhållas efter PRP-terapi: det beror på kvinnans reproduktionssystem före förfarandet och även på reaktionen på PRP-terapi. I vilket fall som helst, även spontan ägglossning och produktion av enskilda ägg hos menopausala och perimenopausala kvinnor, när äggstockarna redan är praktiskt taget atrofierade innebär ett genombrott i reproduktiv teknik som potentiellt möjliggör graviditet med egna ägg.
Denna metod har tillämpats sedan 2015 och har redan testats på mer än 700 kvinnor; tillkännagvanden vid tre internationella kongresser, uppvisasade goda resultat och förbättrat tillstånd.

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!
Följ oss i sociala medier
Call