Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Vårt laboratorium

Om iVF Rigas laboratorium

  1. Vårt laboratorium har designats av företaget Origio – världsledande när det gäller tillverkning av IVF-laboratorieutrustning. Laboratoriet ger möjlighet att utföra IVF- och ICSI-procedurer, även för embryoodling - upp till fem dagar (blastocyt), och för varsam frysning och bevarande av genetiskt material, som ägg och sperma.
  2. Laboratorieprocedurerna följer rekommendationerna från ESHRE (Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) och IFFS.
  3. Laboratoriet garanterar att genetiskt material för iVF Rigas patienter kan bevaras säkert i upp till tio år.

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call