Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Nyheter

För första gången i Lettland har barn fötts efter utförande av preimplantatorisk genetisk diagnostik

För första gången i Lettland har barn fötts efter utförande av preimplantatorisk genetisk diagnostik

Juli 2017 var en alldeles speciell månad för två familjer som tidigare fått konstaterat förhöjd risk för genetiska sjukdomar vid barnfödsel – dessa födslar var mycket efterlängtande och det viktigaste, barnen föddes friska. För första gången i Lettland och hela Baltikum har det fötts barn där man... IVF Rigahttps://www.ivfriga.se/nyheter.html 15.08.2017 2017-08-15
Genetiska tester komplexa kvinnliga och manliga infertilitetsundersökningar

Genetiska tester komplexa kvinnliga och manliga infertilitetsundersökningar

Kliniken iVF Riga Reproduktiva genetiska centra erbjuder patienterna möjlighet att utföra en ny komplex infertilitetsundersökning med vars hjälp det är möjligt att svara på frågan – varför  inträffar inte graviditet? Genom att använda erhållna resultat så går det att undvika potentiella riskfaktorer... IVF Rigahttps://www.ivfriga.se/nyheter.html 12.07.2016 2016-07-12
Årlig PGDIS konferens i Bologna

Årlig PGDIS konferens i Bologna

Den årliga konferensen PGDIS (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society) hölls i Bologna, Italien från 8 till 11 maj 2016. Det samlade ledande specialister från hela världen inom området preimplantation av embryon. Under detta års PGDIS konferens deltog Dr. Liene Korņejeva, medicinsk... IVF Rigahttps://www.ivfriga.se/nyheter.html 18.05.2016 2016-05-18
Ackreditering av kliniken iVF Rigas laboratorium

Ackreditering av kliniken iVF Rigas laboratorium

Under oktober 2015, erhöll kliniken iVF Rigas laboratorium för embryologi och reproduktiv genetisk ackreditering, som intygar överensstämmelse med kraven i ISO 15189:2013. Denna ISO standard anger de kvalitetskrav som är specifika för medicinska laboratorier. Under ackrediteringsförvarandet bedömdes... IVF Rigahttps://www.ivfriga.se/nyheter.html 03.11.2015 2015-11-03
Internationell kongress i Jekaterinburg

Internationell kongress i Jekaterinburg

Den internationella kongressen kring reproduktiv hälsa för familjen: Statens Säkerhetsförsäkring, den 4:e Internationella kongressen för obstetriker och gynekologer och den 7:e tillägnade mässan för Urals Federala Distrikt Barn & Moder. Jekaterinburg 2015 som ägde rum i Jekaterinburg, Ryssland den... IVF Rigahttps://www.ivfriga.se/nyheter.html 02.11.2015 2015-11-02
18:e världskongressen för provrörsbefruktning

18:e världskongressen för provrörsbefruktning

18:e världskongressen för provrörsbefruktning ägde rum i Köpenhamn, Danmark den 27 till 30 september 2015. Bland deltagarna i kongressen fanns representanter för kliniken iVF Riga: ledande specialister och medicinsk chef för klinkiken Dr. Violeta Fodina  och chef för det embryologiska laboratoriet... IVF Rigahttps://www.ivfriga.se/nyheter.html 01.11.2015 2015-11-01
Konferens Innovativ tekik inom IVF och reproduktion genitik

Konferens Innovativ tekik inom IVF och reproduktion genitik

Den 2 oktober 2015,  organiserade kliniken iVF Riga med stöd av företaget ViaMedPharma (Litauen) och GenMedica Baltic (Lettland) med ”Internationella Konferensen för Innovativa Tekniker inom IVF och Reproductiv Genetik” som värd.  Mötesplatsen för konferensern var “Radisson Blue Hotel Latvia” i... IVF Rigahttps://www.ivfriga.se/nyheter.html 16.10.2015 2015-10-16

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call