Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Vetenskaplig och praktiskt inriktad medicinsk konferens «Möjligheten av att använda postnatala stamceller vid onkologi och onkohematologi»

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2018-03-02

Den 1 mars 2018 så arrangerade kliniken IVF Riga, klinken för infertilitetsbehandlingar och reproduktiv genetik samt Stamcellscentret iVF Riga en vetenskaplig och praktiskt inriktad medicinsk konferens «Möjligheten att använda postnatala stamceller vid onkologi och onkohematologi» med stöd från SIA Merck och SIA BENU. Venue, konferensen ägde rum på Radisson Blu Lettland Conference & Spa Hotel.
Konferensen väckte särskilt stort intresse bland onkologer, onkohematologier, som ville få den senaste kunskapen om möjligheterna till cellbehandling i onkologi. Det fanns också doktorer på plats med olika specialiseringar, bioteknologer, laboratoriespecialister bland auditoriet som var intresserade av möjligheterna beträffande cellterapi och för att få den senaste kunskapen i ämnet.
Något som uppmärksammades på konferensen var rapporten från Dr. Arnon Nagler, M.D., Civilingenjör. Ordförande ALWP för EBMT, med ordförande Vetenskapliga rådet för EBMT, Hematologiska divisionen, BMT samt CBB Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel. I hans föredrag “Cord Blood Transplantation for Hematological Malignancies focusing on acute Leukemia” så berättade Professor Arnon Nagler om det specifika  vid stamcellstransplantation av navelsträngsblodstamcell, navelsträngsblodapplikation för onkohematologiska sjukdomar. Professor Nagler beskrev också situationen globalt inom hematopoetisk stamcellstransplantation och jämförde resultaten av hematopoetisk stamcellstransplantation vid onkohematologi från olika källor.
Alexandra A. Aizenshtadt, PhD, fortsatte på ämnet stamcellstransplantation. Hon talade om möjligheterna med mesenkymala stromceller och verkningsmekanism för behandling av akut ”Graft-Versus-host disease” (GVHD).
Dace Berzina, molekylärgenetiker vid kliniken iVF Riga, informerade deltagarna om möjligheterna vad avser praktisk tillämpning av genetisk analys HLA-typning för onkohematologer samt rapporterade också om nya diagnostiska metoder för en exakt HLA-typning samt om andra medicinska områden där läkarna kan tillämpa denna analys.
Dr. Violeta Fodina, chef för kliniken IVF Riga, berättade för auditoriet om iVF Riga stamcellscentrum och dess betydelse för Lettland, om möjligheter och den framtida  utvecklingen, inklusive mesenkymisk stromcellsisolering från navelsträngen och fettet samt skapandet av GMP-anläggningar för att arbeta med mesenkymala stromaceller.
Efter konferensen bjöd vi in onkologer, onkohematologer, immunologer till att besöka Stem Cell Center iVF Riga. Som ett inslag i denna utflykt, hade våra stamcellscenterspecialister och läkarna en diskussion som tillägnades utsikterna för sladdstamcellsapplikation i Lettland.
Syftet med konferensen var att introducera medicinska specialister med möjligheterna till cellterapi och för att visa framtidsutsikterna för det i Lettland, samt att presentera vissa framsteg på detta område. Vi är glada över att vi lyckades med det.

 


Back
Call