Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Vad är dålig respons på äggstockarna?

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2020-02-27
När kvinnors äggstockar förlorar sin reproduktiva potential, kan det leda till infertilitet. Vi vet att äggstocksreserven minskar med ålder – men det är inte den enda orsaken! Utifrån vår erfarenhet, svag eller negativ respons på ovulationsstimulering kan uppstå vid en ganska tidig ålder, och omvänt, kan kvinnor i avancerad ålder (efter 38 år) ha en normal äggstocksreserv och en bra respons på stimulering. Därför är orsaken till den svaga responsen is inte bara en minskad äggstocksreserv med åldern; det kan också orsakas av möjliga genetiska störningar, medicinsk behandling, miljömässiga faktorer som leder till äggstockssvikt vid en tidig ålder.
Se tabellen och tänk på hur mycket du behöver för att få en euploid blastocyst (Femte dagens embryo med en normal uppsättning av kromosomer) och önskat havandeskap!
Ett av kriterierna för bedömning av äggstocksreserven är AMH (Anti-müllerskt hormon). Den normala nivån för AMH är 0,4 – 4,0 ng/ml. Om AMH är högre, tyder detta på svag äggstocksfunktion, som är förknippad med multifollikulära äggstockar eller Polycystiskt ovariesyndrom, (PCOS). Om AMH är lägre än normalt – tyder detta på en låg reserv av oocyter.
Det andra kriteriet är FSH, ett hormon som stimulerar follikulär tillväxt. Om FSH> 12 mIU/ml, svarar äggstockarna dåligt på kroppens behov och kommer att svara dåligt på mediciner för stimulering.
Det finns många fler detaljer som i slutändan påverkar antalet oocyter som erhålls under IVF.
Hur som helst, om du står inför #poorovarianresponse – var så säker på: Kliniken iVF Riga kan hjälpa dig! Vi har vår egen taktik i behandlingspatienter med dålig respons; anpassade behandlingsplaner för varje patient utvecklas och tillämpas, och vi har uppnått mycket bra resultat!
Så tveka inte att kontakta oss! iVF Riga kliniken, Zaļā Street 1, 2: a våningen, telefon: +371 67 111 117; +371 25 641 022

Back
Call