Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Spermieanalys: i vilket syfte?

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2020-07-06
Spermieanalys utförs för att bedöma manlig fertilitet. Spermietesten bedömer och beskriver spermiernas olika parametrar. Testresultaten kan variera stort då flera faktorer så som alkohol, rökning, idrott och ålder påverkar sperma. För att få så korrekta data som möjligt är det bästa att utföra två spermieanalyser med 3 veckors mellanrum.
För att få korrekta resultat är det viktigt med korrekta förberedelser för spermatestet då fastställningen av diagnosen och behovet av behandling beror på det erhållna resultatet. Mannen ska avstå från sexuella relationer under minst 3-5 dagar, men inte mer än en vecka, innan testet görs, annars kan ejakulatets volym och spermiernas antal minska. Längre avhållsamhet kan leda till dödlighet av mogna spermier och då speglar inte resultatet den aktuella situationen. Du ska också avstå från alkohol, rökning och kräpmat. Energidrycker och starkt svart kaffe ska inte heller intas.
Rutinspermieanalys (spermogram) inkluderar en beskrivning av spermans utseende, bestämning av antal spermier, spermamotilitet och -morfologi samt MAR-test. Beskrivning av spermas utseende inkluderar volym, viskositet, kondenseringstid, aglutination och ejakulatets PH. Undersökning av spermas morfologi visar procent av normalformad spermaräkning. Detta är viktigt för spermiehuvudet innehåller genetisk information. MAR-testet mäter förekomsten av anti-spermieantikroppar på en spermieyta, som är ansvarig för kroppens immunologiska svar på spermier.
Komplext spermietest inkluderar spermogram (spermaanalys), funktionellt spermatest och DNA-fragmentationstest.
Funtionellt test för sperma bestämmer spermiemognad och möjligheten att befrukta ett ägg. Omogna spermier kan inte befrukta ägget medan mogna kan, då de har mycket speciella receptorer på huvudena som hjälper dem att hitta och befrukta ägget.
Fragmenteringstest av spermie-DNA (Testning för Sperma DNA Fragmentation)utförs för att bestämma hur många spermier som har fragmenterat DNA. Det visar sig självt som en DNA-bunden ruptur eller en DNA-sträng. Om rupturen påverkar de för utveckling och implantation av ambryo nödvändiga generna kan embryot dö. Ibland kan DNA-fragmenteringen reduceras.
Om inga spermier finns i ejakulatet kan patienten diagnostiseras azoospermi.
För att fastställa orsaken till azoospermi kanfruktos- och alfa-glukosidastest utföras. Fruktostestet fastställer mängden i ejakulatet. Fruktos ger energi för spermamotilitet och -vitalitet, samt utför bildningen och utvecklingen. Ett alfa-glukosidastest kan upptäcka sekretionsdysfunktion i bitestiklarna och den associerade minskade spermakvaliten.
Efter utföring av spermatest rekommenderas rådgöring med androlog som kommenterar resultaten samt erbjuder möjliga lösningar om det skulle behövas.

Back
Call