Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Preimplantatorisk genetisk screening (PGS)

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-09-07

PGS (Preimplantatorisk genetisk screening) test, ger en möjlighet att utföra undersökningen av alla 24 kromosomerna av embryot (kromosomräkning, den mest vanliga aneuploidi) innan den placeras in i kvinnans livmoder. Det ger en möjlighet att välja ett embryo för överföring utan några genetiska avvikelser. Testet rekommenderas för par som haft upprepade missfall av okänd orsak, liksom även de som fött ett barn med genetiska sjukdomar. Resultatet av tidigare tester utfärdas inom en tvåveckorsperiod.

För utförandet av detta test väljs embryon av toppkvalitet under dagen för biopsi. Varje valt embryo blir markerat. Genetisk analys utförs med hjälp av ACGH test(array Comparable Genomic Hybridization). Efter biopsiproceduren fryses embryon ned och under nästa cykel, när de genetiska testresultaten lämnas, är det möjligt att välja embryos utan befintliga avvikelser och överföra dem till livmoders hålrum.

PGS (Preimplantatorisk genetisk screening) rekommenderas till följande patienter:

  • För patienter som haft upprepade missfall sedan tidigare och vid icke framgångsrik embryoimplantation
  • För kvinnor över 35 år som utvecklat embryon av hög kvalitet (under IVF behandling) men där graviditet inte uppstått, genom skapandet av möjliga avvikelser i kromosomtalen
  • För de som vill undersöka könsrelaterade genetiska sjukdomar
  • För de som har dålig spermakvalitet – låg koncentration, onormal morfologi av spermier, hög DNA fragmentering (oligoastenoteratozoospermia)

Biopsiproceduren kräver användande av högteknologier (Laser Assisted Hatching). Med hjälp av laser är det möjligt att utföra skuggning av embryo på den särskilt valda delen samt banan. Det tillåter en snabb och ofarligt utförande av embryoskuggning och ger även den högsta punkten för att eliminera möjligheten att skada embryots vävnader under förfarandet.

Assistering med embryo skuggning med hjälp av laser är mycket viktigt för utförande av biopsi. Embryobiopsi utförs i syfte att rädda celler från blastocysta och utföra preimplantatorisk genetisk diagnos.


Back
Call