Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Patientens säkerhet

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2014-10-14

Under 2-3 oktober höll Rigas Stradina Universitet en nationell konferens om ”Förbättring av hälsovårdskavalitet i Lettland”. Under konferensen talade och delade föreläsare med sig av sina erfarenheter från Lettland, Spanien, Estland, Polen och Kanada. Under konferensen talade man om följande ämnen:

  • Extern bedöming av sjukvårdens kvalitet – besiktning, certifiering, ackreditering
  • Kvalitetsstandarder och indikatorer
  • Redovisning och fulländning av hälsovårdssystemet
  • Patientorienterad utveckling av sjukvård
  • Förbättring av handhygienåtgärder
  • Introduktion av kirurgiska checklistor

Olika situationer diskuterades där”den mänskliga faktorn” leder till att patienten drabbas-
De mest omnämnda famakologiska företagens togs upp med ”fel” vid modellering av produktdesign av läkemedel samt vilka saker man bör fästa uppmärksamhet på, för att undvika misstag i medicin. Föreläsare från Polen betonade betydelsen av handdesinfektion innan och efter medicinska behandlingar, vilken roll sterilitet spelar. Föreläsare från Kanada i sin tur sammanställde statistik
om ”medicinska fel” och dess frekvens samt även följdena. Under diskussionen jämfördes medicinska institutioner i olika länder, frågan togs upp vad man skulle kunna göra för att förbättra patienters säkerhet och välbefinnande. I slutet av konferensen presenterades resultatet av Lettiska Medicinska Insitutioners Kvalitetsomnämnande 2014 och priset delades ut av Lettiska Föreningen Hälsa och Ekonomi, de fem bästa hedrades i fem nomineringar, varav en också var vår klinik:
Hälsocentrat – SIA ”iVF Riga” Gynekologiska vårdkliniken


Marija Umbro (Barnmorska)


Back
Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call