Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Patientens säkerhet

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2014-10-14

Under 2-3 oktober höll Rigas Stradina Universitet en nationell konferens om ”Förbättring av hälsovårdskavalitet i Lettland”. Under konferensen talade och delade föreläsare med sig av sina erfarenheter från Lettland, Spanien, Estland, Polen och Kanada. Under konferensen talade man om följande ämnen:

  • Extern bedöming av sjukvårdens kvalitet – besiktning, certifiering, ackreditering
  • Kvalitetsstandarder och indikatorer
  • Redovisning och fulländning av hälsovårdssystemet
  • Patientorienterad utveckling av sjukvård
  • Förbättring av handhygienåtgärder
  • Introduktion av kirurgiska checklistor

Olika situationer diskuterades där”den mänskliga faktorn” leder till att patienten drabbas-
De mest omnämnda famakologiska företagens togs upp med ”fel” vid modellering av produktdesign av läkemedel samt vilka saker man bör fästa uppmärksamhet på, för att undvika misstag i medicin. Föreläsare från Polen betonade betydelsen av handdesinfektion innan och efter medicinska behandlingar, vilken roll sterilitet spelar. Föreläsare från Kanada i sin tur sammanställde statistik
om ”medicinska fel” och dess frekvens samt även följdena. Under diskussionen jämfördes medicinska institutioner i olika länder, frågan togs upp vad man skulle kunna göra för att förbättra patienters säkerhet och välbefinnande. I slutet av konferensen presenterades resultatet av Lettiska Medicinska Insitutioners Kvalitetsomnämnande 2014 och priset delades ut av Lettiska Föreningen Hälsa och Ekonomi, de fem bästa hedrades i fem nomineringar, varav en också var vår klinik:
Hälsocentrat – SIA ”iVF Riga” Gynekologiska vårdkliniken


Marija Umbro (Barnmorska)


Back
Call