Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Nya IVF-metoder

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2019-08-29

Nya banbrytande IVF tekniker

Läkarvetenskapen står inte still. Ansenliga summor spenderas årligen på forskning och utveckling till förmån för mänskligheten. Området fertilitet och reproduktion utgör inget undantag.
Tack vare nya teknologier har specialister lärt sig välja de könsceller som har bäst kvalitet, och därigenom ökat chanserna att bli gravid.
Om omständigheterna så kräver kan du också skjuta upp ditt barns födsel. Moderna kryokonserveringsmetoder (vitrifikation) gör det möjligt att skjuta upp moder- eller faderskapet av sociala skäl samt vid behandling av cancer.

Blivande föräldrar behöver inte oroa sig längre över sitt barns hälsa, särskilt om en familjemedlem är bärare av en genetisk sjukdom. Modern teknik gör det möjligt för läkare att kontrollera samtliga kromosomer och upptäcka avvikelser under embryostadiet.

Olika hjälpmedel har tagits fram, mer effektiva mediciner har syntetiserats och nya behandlingsmetoder har utvecklats, vilka alla ökar sannolikheten för ett bättre resultat.

Det är ingen tvekan om att alla moderna framsteg inom konstgjord befruktning är ännu ett steg framåt för alla som vill uppleva glädjen i att vara förälder. Tack vare innovationer inom området fertilitet och reproduktion, oavsett hinder och livsomständigheter, har ni en möjlighet att finna lyckan – och bli föräldrar.

Assisterad Embryo kläckning

Uppkomsten av Blastocyster (kläckning)

Under det tidiga skedet av utveckling, omges det mänskliga ägget och embryon av ett proteinskal (zona pellucida) - ett äggskal som kan liknas med det från en fågel om man tar en liknelse. För att garantera en framgångsrik implantation (bilaga) till livmodern, måste embryot kläckas från dess proteinskal - detta kallas kläckning.

Ibland anses det att problem med kläckning, som kan ge upphov till problem, som försvårar möjligheten av "embryo kirurgi" eller zonborrning, som genomförs för att mjuka upp skalet av embryot före överföringen i i livmoderhålan. Detta kommer att underlätta processen för naturliga kläckning och implantation.


 

Vilka är fördelarna med Blastocyst kultur?

Idag är det möjligt att odla embryon i laboratoriet tills de når blastocyststadiet - embryot odlas i fem dagar, vid den tidpunkten har det uppnått sitt högsta stadium av fysiologisk utveckling, därefter kan det överföras till livmodern. Vissa forskare menar att det efter denna behandling finns en större chans för uppkomst av graviditet. Genom att odla embryon under en längre tid,  skapas en möjlighet att välja de bästa för överföring i livmoderhålan.

Kultaktiv – en innovativ metod som används för att aktivera äggen (Oocytes) efter befruktning

If the patients had a small amount of fertilized cells in the previous cycles of ICSI (intracytoplasmic sperm injection), it is recommend to use the Cult-Active technique. It is an innovative method used in order to activate the eggs after fertilization. Cult-Active is applied if the quality and quantity of cells is reduced. This phenomenon occurs most often in women over 37 years old.

EmbryoGen – En nytt alternativ inom IVF

Konstgjord befruktning är en flerstegsprocess under vilken varje steg är det mest väsentliga. Tills nyligen var det möjligt att kontrollera och garantera optimala förhållanden från  ägginsamlingen till embryoöverföringen. Idag är det med hjälp av det nya EmbryoGen-mediumet även möjligt att förbättra utvecklingen av ett embryo i kvinnans livmoder. Embryona odlas upp till den tredje dagen i detta medium, och enligt den senaste forskningen förbättrar mediumet väsentligt moderns och embryots cellkommunikation. För kvinnor över 35 är det en högre risk att inte bära ett barn framgångsrikt. Dessa patienter rekommenderas att använda EmbryoGen.

I EmbryoGens sammansättning ingår signalmolekyler som även finns i moderns vävnad. Dessa signalmolekyler förbättrar cellkommunikationen mellan moder och embryo. Embryot skyddas från stress och blir starkare vid början av implantationen och vid slutet av den. En av anledningarna till missfall är att kvinnans immunförsvar behandlar embryot som en främmande kropp. EmbryoGen förbättrar denna kommunikation mellan moderns och barnets celler, vilket ytterligare förbättrar embryoimplantationsprocessen.

PICSI behandling – Detaljerad spermaselektionsteknik 

PICSI behandling (intracytoplasmatisk spermieinjektion) – en teknik som kräver en enskild spermie med den bästa morfologin och motiliteten, och vilken injiceras i ett äggs cytoplasma. Tills nu har visuell evaluering av den enskilda spermien varit den enda tillgängliga metoden för att välja den bästa spermiecellen för äggbefruktning. Embryologer måste ofta hantera omogna spermieceller, vilkas effekter evalueras samtidigt med embryoutvecklingen. Spermieceller med god morfologi och motilitet kan ha andra defekter, och de lämpar sig eventuellt inte för visuell evaluering, t.ex. DNA-fragmentering, sen utveckling. De här defekterna påverkar embryots kvalitet och utveckling. Dessutom finns det risk för missfall.

Med hjälp av den senaste PICSI tekniken (injektion av den fysiologiskt bästa spermiecellen i ett äggs cytoplasma) är det även möjligt att välja spermieceller utan synliga defekter. Den här metoden förbättrar urvalet av spermieceller upp till 98 %. I den här tekniken placeras spermiecellerna i hyaluronsyran, som i sin tur binds till mogna spermieceller. Endast helt mogna spermieceller, som har nått det senaste skedet i utvecklingen av spermatogenes, har utvecklat vidhäftande receptorer för hyaluronsyra. Omogna spermieceller har hög DNA-fragmentering, aneuploidi (abnormt antal kromosomer) och outvecklad cytoplasma. Med hjälp av den senaste PICSI tekniken förbättras möjligheten till en lyckad graviditet.


Back
Call