Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Internationell kongress i Jekaterinburg

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-11-02

Den internationella kongressen kring reproduktiv hälsa för familjen: Statens Säkerhetsförsäkring, den 4:e Internationella kongressen för obstetriker och gynekologer och den 7:e tillägnade mässan för Urals Federala Distrikt Barn & Moder. Jekaterinburg 2015 som ägde rum i Jekaterinburg, Ryssland den 16 och 17 oktober 2015. Kongressen hade deltagare från Moskva, St. Petersburg och andra städer och regioner I Ryssland så väl som internationella läkare från Österrike, Tyskland. Lettland, Israel, USA, Kanada, Korea, Georgien, Kazakstan, Vitrysssland och Uzbekistan.  Det är viktigt att notera att kongressen hade deltagare på omkring tusen yrkesverksamma inom obstetrik, gynekologi och barnsjukomar.

Bland kongressens deltagare fanns representanter för kliniken iVF Riga: klinikchef, ledande specialist inom gynekologi och reproduktiv hälsa Dr. Violeta Fodina och förlossningsläkare/gynekolog Anna Miskova, MD. Presentation beträffande minskning av reproduktionsförlust vid behandling av infertilitet som gavs av medicinsk chef för kliniken iVF Riga, Dr. Violeta Fodina, vilket väckte stort intresse och mottog ett mycket varmt välkomnande. Ser man tillbaka på kongressen så kan det defintitivt framföras att det resulterat i ett utbyte av uppfattningar och erfarenheter som skapat en utveckkling kring en strategi för fortsatt samarbete.


Back
Call