Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Infektioner och konstgjord befruktning

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2013-11-26

Sedan man började med konstgjord befruktning är det som för närvarande är viktigast, och som man fokuserar på, patienter med infektioner som HIV, hepatit B och C. Uppmärksamheten koncentreras speciellt på hur överföringen av en infektion ska minskas så långt det är möjligt till friska patienter, partnern till en smittad patient och det avlade barnet. I våra dagar ingår redan screening för varje patients infektionssjukdomar i standard-/rutinarbetet. Screeningen måste utföras innan patienten eller donatorn kan godkännas för procedurerna i den konstgjorda befruktningen.

Den nuvarande nivån inom vetenskap och medicin gör det även möjligt för patienter med obotliga sjukdomar samt smittbärare att få ett friskt barn. Konstgjord befruktning ger en möjlighet för patienter med HIV, hepatit B och C att få ett friskt barn, och förhindra överföring av en infektion till partnern.

Litteratur:

STEYAERT, SR, Geert Leroux-Roels, and Marc Dhont. 2000. “Infections in IVF: Review and Guidelines.” Human Reproduction Update 6 (5): 432–441.

The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine - Recommendations for reducing the risk of viral transmission during fertility treatment with use of autologous gametes: a committee opion

mer

Daniel H Kort, MD and Mark V Sauer, MD - Fertility Treatment Options for Patients Infected with HIV

D. Mindry, G. Wagner, J. Lake, A. Smith, S. Linnemayr, M. Quinn, R. Hoffman - Fertility Desires Among HIV-Infected Men and Women in Los Angeles County: Client Needs and Provider Perspectives

link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10995-012-1035-6.pdf

R. J. Chadwick, MA, PhD, J. E. Mantell et all - Safer Conception Interventions for HIV-Affected Couples:Implications for Resource-Constrained Settings

www.academia.edu/4372911/Safer_conception_interventions_for_HIV-affected_couples

Savasi V, Mandia L, Laoreti A, Cetin I. - Reproductive assistance in HIV serodiscordant couples

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23146867


Savasi V, Ferrazzi E, Lanzani C, Oneta M, Parrilla B, Persico T - Safety of sperm washing and ART outcome in 741 HIV-1-serodiscordant couples

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17107974

P. Honeck, M. Weigel, S.T. Kwon, P. Alken and S. Bross - Assisted procreation in cases of hepatitis B, hepatitis C or human immunodeficiency virus infection of the male partner

humrep.oxfordjournals.org/content/21/5/1117.full

A.P.Osemwenkha, K.O.Ibadin, O.I.Enabulele, I.N.Ibeh – Sero prevalence of Hepatitis B virus among infertile women recruited for Assisted Reproduction Technology (ART)

web.usm.my/mjm/issues/vol7no4/Short%202.pdf

R.Levy, T.Bourlet, A.Maertens, B.Salle, J.Lornage, J.L.Laurent, B.Pozzetto and J.F.Guerin - Pregnancy after safe IVF with hepatitis C virus RNA-positive sperm

www.sbri.fr/files/publications/levy%2002%20hum%20reprod.pdf


Back
Call