Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Hands on Workshop & Lectures – Istanbul

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2014-01-25

Dr Violeta Fodina och embryologen, tillika biologen Evita Pimane, besökte den 23 till 24 januari en internationell konferens i Istanbul, Turkiet (Istanbul RI Hands on Workshop & Lectures) för att diskutera viktiga/tillämpliga frågor som:hur viktig är genetisk analys för IVF, varför patienter med god embryokvalitet inte kan bli gravida, och vilket är det snabbaste sättet att nå resultat från den vetenskapliga upptäckten (inom det genetiska området).

Kan ett par, som redan har avslutat två, tre behandlingscykler få ett barn?

Ett negativt resultat efter IVF kan knytas till kromosomstrukturen eller genetiska förändringar och aneuploidi, vilka kan vara anledningen till ett misslyckat resultat.

Genetisk analys genomförs för att:

  • utesluta genetisk sjukdom, som ärvts av föräldrarna och kan ärvas av barnen
  • utesluta kromosomavvikelse
  • avgöra om kromosomavvikelse för att utesluta avbrytande av havandeskap genom daglig utvärdering av embryor
  • förbättra resultatet av IVF
  • utesluta möjligheten till missfall

Bästa resultat för patienten uppnås om biopsi utförs på 5-6 dagar gamla embryon, med vävnadsbitar som genomgår en molekylär analys (aCGH).Först utförs en biopsi på embryots trofektoderm, därefter förvaras trofektodermprovet och skickas senare på analys.Embryona fryses ned inför nästa cykel som görs efter att resultatet är klart från aCGH.

Den genetiska analysen för IVF inom den närmaste framtiden gör det möjligt för oss att nå positiva resultat efter den första behandlingscykeln, och utesluter misslyckade försök och avbrytande av havandeskap efter embryoöverföringen.


Back
Call