Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Genetiska tester komplexa kvinnliga och manliga infertilitetsundersökningar

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2016-07-12

Kliniken iVF Riga Reproduktiva genetiska centra erbjuder patienterna möjlighet att utföra en ny komplex infertilitetsundersökning med vars hjälp det är möjligt att svara på frågan – varför  inträffar inte graviditet? Genom att använda erhållna resultat så går det att undvika potentiella riskfaktorer för förlorade graviditetsmöjligheter samt även att möjliggöra precisering av taktisk plan för att uppnå framgångsrikt resultat:

Female Fertility Tests
Male Fertility Tests

1 paketpris: 290,00 EUR        


Back
Call