Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Fruktos och alfa-glukosidas-test

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-06-18

Kliniken iVF Riga erbjuder nya metoder för att bestämma orsaken till manlig infertilitet: fruktos och alfa -glukosidas-tester.


Kliniken iVF Riga ägnar särkilt stor uppmärksamhet åt diagnos och behandling av manlig infertilitet,
därför har vi utökat våra tjänster med två ytterligare analyser, som kan hjälpa att ge svar på frågan vad som döljer sig bakom infertiliteten och hur man kan handskas med det.

Kliniken iVF Riga erbjuder att genomföra fruktosest och alfa-glukosidas test för män med azoospermi (om spermier inte hittas i utlösningen) och med en mindre mängd sädesvätska. Detta gör att läkararen snabbt får hjälp med att, utan att göra behandlingar (sådana som till exempel TESA) bestämma om orsaken är hinder eller andra förklaringar som till exempel spermatogenenesstörningar.

Syftet med fruktostestet är att mäta mängden  fruktos i utlösningen. Fruktos i utlösningen eller sädesvätskan återspeglar sekretoriska funktionen, som under utlösningstiden ger energi till spermiernas rörelse. Brist på fruktos eller förekomst i låga koncentrationer kan påvisa obstruktiva processer.

Nivån av alfa-glukkosidas aktivitet beror på epididymal sekretorisk aktivitet. Mycket låt a-glukosaidasaktivitet kan vara ett tecken på epidydimal och ductus ejaculatorius eller påvisande av paritiell obstruktion som orsaktas av inflammation eller infektion.

Fruktos och lfa-glukosidas test kan hjälpa till i  bedömning av diagnos och fortsatta behandling av manlig infertilitet.


Back
Call