Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Första barnfödseln i Lettland efter Preimplantatorisk Genetisk screening

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-08-03

23 juli är födelsedagen för det första barnet i Lettland som fötts efter en preimplantatorisk genetisk screening (PGS) utförd av laboratoriet hos kliniken iVF Riga under 2014. Den kompletta uppsättningen av barnets kromosomer analyserades genom att använda preimplantatorisk genetisk screening av aCGH (array Comparative Genomic Hybridization), också känd som den jämförande genomisk hybridisering på microchips, som samtidigt tillåter testande av alla kromosomerna i ett embryo innan embryot överförs till livmodern. Detta blir möjligt genom att använda reagens och utrustning skapad med de senaste vetenskapliga landvinningara. Baserat på uppnådda resultat, en av de friska embryon implanterades framgångsrikt i livmodern och efter 9 månader blev patienten moder till ett friskt och starkt spädbarn.

En av de mest vanliga orsakerna till infertilitet och missfall är generiska brister hos embryot. Olika kromosomrubbningar, otillräckligt antal kromosomer eller det motsatta, en extra kromosom som leder kroppen till att avvisa embryot när felet uppdagas. Som ett resultat så uppstår inte graviditet eller avbryts spontant på ett tidigt stadium. Genom att använda PGS av aCGH i cykeln av provrörsbefruktning möjliggörs det att värdera den fulla uppsättningen av kromosomer hos embryon, upptäcka avvikelser och välja ett livskraftigt embryo för överföring till moderns livmoder. Denna metod öppnar för nya möjligheter at bli föräldrar för patienter med oklar orsak till infertilitet, flera missfall eller ökad ålder. De embryon som valdes ut för överföring till livmodern med hjälp av PGS har framgångsrikt implanterats och genomgår en utvecklingsprocess som väsentlligt ökar chanserna att ge upphov till födslel av ett sedan länge efterlänktat friskt barn.

Användandet av preimplamantoriskt genetisk screening hos kliniken iVF Riga blev möjlig under 2014 när semaste moderna utrustningen köptes för att etablera det genetiska laboratoriet.  För närvarande så är kliniken iVF Riga den första och enda kliniken bland de Baltiska länderna som kan erbjuda ett komplett utbud av embryokromosomtestning för sjukdomar.

Dr.Violeta Fodina, chef för kliniken iVF Riga, ger sina varmaste hälsningar till de lyckliga föräldrarna:

“Vi skickar våra hjärtliga gratulationshälsningar till våra patienter som blivit föräldrar till friska barn efter den första användningen av PGS på vår klinik. Må föräldralyckan lysa upp varje hem och må det klingande barnens skratt ge lycka och stolthet. Vi önskar alla patienter som fått diagnosen infertilitet att ha hoppet uppe för att kunna föda ett friskt barn. Om det står i vår makt att hjälpa dig, då behöver du bara tro och agera därefter.”

Infertilitetsbehandling och Assisterande Bekfruktning, öppnades av kliniken iVF Riga 2013. Personalen på kliniken skapades av erfarna och högst kvalificerade experter, välkända i Lettland och med år av erfarenhet inom reporduktionsfrågor, genitik, embryologi och patientsamordning. Mer än 1,000 barn har kommit till världen sedan kliniken etablerades, då den höga standarderna hos kliniken och den mest avancerade tekniken används vid diagnos och behandling vilket möjliggör för patienterna  att leva ut sina drömmar även i de mest utmanande fallen. Patienterna hos kliniken iVF Riga omfattar inte bara lettiska medborgare, utan även människor från Sverige, Norge, Finland, Danmnark, Litauen, Storbritannien, Ryssland och USA som har valt denna lettiska klinik, som högt uppskattat dess effektivitet. I juni detta året så presenterde kliniken iVF Riga Centrum för Reproduktiv Genitik, som erbjuder både cytogeniska och molekylärgenetiska tester. Centrumet för Reproduktiv Genitik av detta slaget är den enda i Baltikum och bland de Nordeuropeiska länderna.

Kliniken är certifierad enligt europeiska kvalitetsstandarder och erbjuder även assisterad befruktning som finansieras av den lettiska staten. 2014 fick kliniken iVF Riga ta emot  2014 Kvalitetsutmärkelse för Lettisk Hälsovårds centra som presenterades av Lettiska Associationen för Hälsa, Ekonomi i samarbete  med Lettiska  Samfundet för Kvalitet.


Back
Call