Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

ESHRE 2018

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2018-07-06

Detta året besökte nästan samtliga av kliniken IVF Rigas specialister det 34: e årliga ESHRE-mötet (European Society of Human Reproduction and Embryology), som ägde rum i Barcelona, Spanien, från den 1 till den 4 juli 2018 samt förkongress tillägnad olika ämnen för specialister inom olika områden av reproduktiv medicin.
Denna stora händelse i det medicinska kretsarna skapar av tradition uppmärksamhet hos specialister från hela världen och fungerar som en utmärkt plattform för meningsutbyte och att få den allra senaste informationen inom reproduktion, embryologi, cellterapi etc.
Årets huvudfokus låg på: nya metoder för behandling av manlig infertilitet; behandling av endometrios; graviditet och onkologi (fertilitetsbevarande hos patienter med cancer); olika tillvägagångssätt och metoder inom genetisk testning för reproduktiva tekniker; cellterapi vid behandling av infertilitet; fertilitetsmedvetenhet och metoderna att öka det över hela världen.
Vid det sista ämnet presenterades flera mycket informativa rapporter om hur man använder nya medieformat (särskilt serier, ritningar, specialklasser i skolor) för att skapa innovativa sätt och locka till sig största möjliga publik på ämnet infertilitet och understödjande reproduktiv teknik , för att skapa information om möjligheterna till infertilitetsbehandling som är så begripliga för patienterna som möjligt.
Klinikens specialister på IVF Riga Clinic deltog också i en stor vetenskaplig och kommersiell utställning som organiserades inom ESHRE-konferensen som presenterade de senaste laboratorie- och kliniska produkterna.
Det bör noteras att 40 år har passerat sedan det första barnet föddes med hjälp av understödjande reproduktion. Louise Brown föddes 1978, och sedan dess har enligt ESHRE-data  mer än åtta miljoner barn fötts med hjälp av IVF.
Området reproduktion utvecklas med så snabbt att det är nödvändigt att utveckla, genomföra ny teknik, kombinera olika behandlingsmetoder och vara medveten om de viktigaste framtida riktningarna. Allt detta kommer att hjälpa oss i vårt dagliga arbete för att uppnå bättre resultat för patienterna.

 


Back
Call