Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

ESHRE 2017

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2017-07-10

Kliniken iVF Riga:s team besökte det 33:e mötet för ESHRE (Europeiska föreningen för mänsklig reproduktion och embryologi) i Geneve, Schweiz, mellan 1 och 4 juli 2017. Ledande experter inom området reproduktion, andrologi, genetik och embryologi från många kliniker i Europa, Asien och CIS-länderna tog traditionsenligt del i denna stora tillställning. De viktigaste frågorna för diskussion för detta år – möjligheterna att förbättra endometriets mottaglighet ; användingen av stamceller i reproduktion; mitokondriella sjukdomar,  deras påverkan på reproduktiv hälsa och risken för överföring till den nästa generationen, samt även möjligheter till förebyggande; nya upptäckter av gameter och utvecklingsprocesser av embryon och kvalitetsförbättringar.

Specialisterna på kliniken iVF Riga söker alltid nya kunskaper och tillämpar dem i sin praktik, därför deltog de med stort intresse i olika sessioner och diskussioner under konferensen.


Back
Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call