Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

ESHRE 2017

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2017-07-10

Kliniken iVF Riga:s team besökte det 33:e mötet för ESHRE (Europeiska föreningen för mänsklig reproduktion och embryologi) i Geneve, Schweiz, mellan 1 och 4 juli 2017. Ledande experter inom området reproduktion, andrologi, genetik och embryologi från många kliniker i Europa, Asien och CIS-länderna tog traditionsenligt del i denna stora tillställning. De viktigaste frågorna för diskussion för detta år – möjligheterna att förbättra endometriets mottaglighet ; användingen av stamceller i reproduktion; mitokondriella sjukdomar,  deras påverkan på reproduktiv hälsa och risken för överföring till den nästa generationen, samt även möjligheter till förebyggande; nya upptäckter av gameter och utvecklingsprocesser av embryon och kvalitetsförbättringar.

Specialisterna på kliniken iVF Riga söker alltid nya kunskaper och tillämpar dem i sin praktik, därför deltog de med stort intresse i olika sessioner och diskussioner under konferensen.


Back
Call