Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

EmbryoSkop: en möjlighet att uppnå den önskade graviditeten

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-03-01

EmbryoSkopär en unik utrustning som gör det möjligt att följa utveckligen av ägg med början från befruktningsögonblicket. Tack vare EmbryoSkop så utsätts inte embryona för stress, då de inte behöver flyttas från inkubatorn varje gång en undersökning är nödvändig. Miljön i utrustningen är likvärdig med förutsättningarna inuti livmodern, vilket har en positiv effekt på embryoutveckligen.

Efarenehterna från kliniken IVF Riga visar att användadet av EmbryoSkop inkubator vid behandling av infertilitet ger ett urval av de bästa embryona för överföringen. Som våra test påvisar, så ökar en embryoodling i EmbryoSkop sannolikheten till utvecklande av graviditet med 1.36 gånger och minskar risken för missfall under perioden till vecka 12 med mer än hälften.

Användningen av den nya odlings- och urvalsmetoden möjliggör för dig att komma närmare ditt mål – den så efterlängtade graviditeten.


Back
Call