Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Embryologens tips: "Vad bestämmer ett embryos förmåga att implanteras i livmoderhålan?"

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2018-04-24

Embryokvaliteten kan värderas genom att kombinera tre indikatorer – morfologi, kinetik och genetik. Förmågan för ett embryo att implanteras beror till 25%  på dess morfologi, 25% på kinetik samt 50% på genetik. Idag ska vi prata om embryomorfologi.
Embryomorfologi är en visuell embryoanalys av cellantal och storlek och fragmenteringsmängd i ett embryo.

Blastocystutveckling och nivåstatus (Gardner et al. 1999): 

 • BC1 – Blastocoel-hålrum mindre än hälften av embryots volym
 • BC2 – Blastocoel-hårum mer än hälften av embryots volym
 • BC3 – Full blastocyst, hålrum fyller helt embryot
 • BC4 – Utvidgad blastocyst, hålighet större än embryot, med uttunnande av skalet
 • BC5 – Kläckning ur skalet
 • BC6 – Kläckt ur skalet

Från det andra blastocystutvecklingsstadiet (BC2) är det möjligt att rangordna inre cellmassa och trophektoderm
(Gardner et al. 1999):

Inre cellmassakvalitet:

 • A – Många celler, tätt packade;
 • B –  Flera celler, löst grupperade;
 • C – Mycket få celler

Trophectoderm kvalitet:

 • A – Många celler, bildande av kohesivt skikt;
 • B – Få celler, bildande av löst epitel;
 • C – Mycket få stora celler


Följ våra publikationer! Nästa gång - historien om embryokinetik.


 


Back
Call