Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Embryologens tips: "Vad bestämmer ett embryos förmåga att implanteras i livmoderhålan?"

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2018-04-24

Embryokvaliteten kan värderas genom att kombinera tre indikatorer – morfologi, kinetik och genetik. Förmågan för ett embryo att implanteras beror till 25%  på dess morfologi, 25% på kinetik samt 50% på genetik. Idag ska vi prata om embryomorfologi.
Embryomorfologi är en visuell embryoanalys av cellantal och storlek och fragmenteringsmängd i ett embryo.

Blastocystutveckling och nivåstatus (Gardner et al. 1999): 

 • BC1 – Blastocoel-hålrum mindre än hälften av embryots volym
 • BC2 – Blastocoel-hårum mer än hälften av embryots volym
 • BC3 – Full blastocyst, hålrum fyller helt embryot
 • BC4 – Utvidgad blastocyst, hålighet större än embryot, med uttunnande av skalet
 • BC5 – Kläckning ur skalet
 • BC6 – Kläckt ur skalet

Från det andra blastocystutvecklingsstadiet (BC2) är det möjligt att rangordna inre cellmassa och trophektoderm
(Gardner et al. 1999):

Inre cellmassakvalitet:

 • A – Många celler, tätt packade;
 • B –  Flera celler, löst grupperade;
 • C – Mycket få celler

Trophectoderm kvalitet:

 • A – Många celler, bildande av kohesivt skikt;
 • B – Få celler, bildande av löst epitel;
 • C – Mycket få stora celler


Följ våra publikationer! Nästa gång - historien om embryokinetik.


 


Back
Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call