Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Embryologens tips – 2: Embryokinetik

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2018-05-07

Embryokvalitet kan värderas genom att kombinera tre indikatorer – morfologi, kinetik och genetik.
Embryokinetik värderar embryoutveckling – värdet av celldelning under angiven tid till embryoöverföring, biopsi eller frysning.

Embryokinetik - Celldelning

Embryodelning efter befruktning:

  • t0 - befruktningstid
  • t2 – delning av befruktat ägg (zygot) i två celler
  • t3 - t8 – delning i motsvarande antal celler

Genom att bedöma delningstiden och nivån så är det möjligt att förutsäga framtida embryos utveckling i blastocyst och potentialen vid implantering.
Det finns utveclklade algoritmer tillgängliga I vetenskapliga publikationer som kan upptäcka delningsnivån. Detta är en av de mest avancerande metoderna för att välja rätt embryo.

 


Back
Call