Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Embryologens tips – 2: Embryokinetik

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2018-05-07

Embryokvalitet kan värderas genom att kombinera tre indikatorer – morfologi, kinetik och genetik.
Embryokinetik värderar embryoutveckling – värdet av celldelning under angiven tid till embryoöverföring, biopsi eller frysning.

Embryokinetik - Celldelning

Embryodelning efter befruktning:

  • t0 - befruktningstid
  • t2 – delning av befruktat ägg (zygot) i två celler
  • t3 - t8 – delning i motsvarande antal celler

Genom att bedöma delningstiden och nivån så är det möjligt att förutsäga framtida embryos utveckling i blastocyst och potentialen vid implantering.
Det finns utveclklade algoritmer tillgängliga I vetenskapliga publikationer som kan upptäcka delningsnivån. Detta är en av de mest avancerande metoderna för att välja rätt embryo.

 


Back
Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call