Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

EmbryoGlue

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2013-09-10

EmbryoGlue – Hur det fungerar och hur det hjälper till under en embryoöverföring?

Embryoöverföringen (placering av ett embryo i kvinnans livmoder) är det sista och ett av de viktigaste stegen i den konstgjorda befruktningen. Från ägginsamlingsproceduren till embryoöverföringen garanterar embryologilaboratoriet optimala förhållanden och bästa miljö för utvecklingen av embryot. Efter embryoöverföringen beror det enbart på embryot och dess förmåga om det fäster till kvinnans livmoder. I våra dagar är det med den nya EmbryoGlue-tekniken möjligt att hjälpa embryot med dess implantation i livmodern.

EmbryoGlue är ett speciellt utformat medium för användning i embryoöverföringar och förbättrar embryots implantationsförmåga. Det här mediumet är rikt på hyaluronsyra, kolhydrater och aminosyra. När dessa används tillsammans fungerar de som ett bindemedel i det ögonblick embryot implanteras i livmodern. Hyaluronsyra är ett ämne som förekommer naturligt i människokroppen. Vetenskaplig forskning har visat att mängden hyaluronsyra är mycket hög i det ögonblick embryot implanteras, vilket hjälper till att ytterligare förbättra embryots implantation.

Förhöjd nivå av hyaluronsyra i EmbryoGlue-mediumet, i vilket embryot placeras före överföringen, förbättrar embryots förmåga att fästa till kvinnans livmoder.


Back
Call