Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

EmbryoGen medium

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2013-09-10

Konstgjord befruktning är en flerstegsprocess under vilken varje steg är det mest väsentliga. Tills nyligen var det möjligt att kontrollera och garantera optimala förhållanden från ägginsamlingen till embryoöverföringen. Idag är det med hjälp av det nya EmbryoGen-mediumet även möjligt att förbättra utvecklingen av ett embryo i kvinnans livmoder. Embryona odlas upp till den tredje dagen i detta medium, och enligt den senaste forskningen förbättrar mediumet väsentligt moderns och embryots cellkommunikation. För kvinnor över 35 är det en högre risk att inte bära ett barn framgångsrikt. Dessa patienter rekommenderas att använda EmbryoGen.

I EmbryoGens sammansättning ingår signalmolekyler som även finns i moderns vävnad. Dessa signalmolekyler förbättrar cellkommunikationen mellan moder och embryo. Embryot skyddas från stress och blir starkare vid början av implantationen och vid slutet av den. En av anledningarna till missfall är att kvinnans immunförsvar behandlar embryot som en främmande kropp. EmbryoGen förbättrar denna kommunikation mellan moderns och barnets celler, vilket ytterligare förbättrar embryoimplantationsprocessen.


Back
Call