Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Den andra Medicinska Mässan med internationellt deltagande ”Med Expo – 2015”

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-10-15

Den andra Medicinska Mässan “Med Expo – 2015” ägde rum i Pskov, Ryssland mellan 2 och 3 oktober 2015. Evenemanget hade ett aktivt deltagande från medlemmar inom hälsåvårdsaliansen “Baltic Care”: kliniken iVF Riga för infertilitetsbehandlingar och befruktningsgenitik, Lettisk Amerikanska Syn Centrat (LAAC) och det medicinska företaget ARS.

Besökare under utställningen gavs detaljerad information om tjänsterna som erbjuds av kliniker och hälsåvårdsföretag i Lettland, Litauen, Estland och Ryssland.

Konferensen ‘Innovationer inom Häsovårdssystemet. Regionala initiativ. Utveckling inom Betalda tjänster hos vårdinrättningar’ organiserades och var en del av evenemanget. Konferensens mål var att sprida bästa metoder för tillämpning av ny tekniker och behandlingar, så väl som utbyte av professionell erfarenhet. Kliniken iVF Riga gjorde en presentation under konferensen, för att dela information om erbjudna tjänster, inklusive unika fördelar och innovationstekniker som aktivt används av kliniken.


Back
Call