Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Coronaviruset och mäns sexuella hälsa

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2020-06-16
Det är känt att coronaviruset sprids främst genom droppar från människans luftvägar (när man hostar, nyser eller andas) men frågan om det dessutom kan överföras sexuellt är naturligtvis också aktuell. Pågående studier visar att en liten andel, ungefär 15 % av män med covid-19 har coronaviruset i sin sädesvätska, men 30 dagar efter exponering kan det inte längre upptäckas i praktiskt taget någon.
Huruvida dessa män som har viruset i sädesvätskan kan smitta sin partner under samlag – det är ännu inte klart, men som en försiktighetsåtgärd bör män med covid-19 använda skydd vid sexuell kontakt under minst en månad. Vid aktiv covid-19 infektion rekommenderas det att man håller avstånd från sin partner för att skydda partnern från eventuella luftburna infektioner (från luftvägarna).
På kliniken iVF Riga erbjuder vi hjälp till par, också de med allvarliga fertilitetsproblem, som är i behov av assisterad befruktning. Här är frågan naturligtvis om
en mans sädesvätska som diagnostiserats med covid-19 kan användas till assisterad befruktning?
Med hänsyn till den medicinska tekniken som är tillgänglig idag är detta absolut inget problem eftersom spermier från män med andra virusinfektioner – hepatit, HIV – har använts i flera år. I dessa fall behöver sädesvätskan helt enkelt en speciell ytterligare behandling för att separera spermierna från viruset.
En annan fråga är, skulle det inte vara klokare att vänta ett tag tills mannen helt återhämtat sig från en virusinfektion, eftersom infektionen kan påverka hans allmänna hälsa och även kvaliteten på spermierna?
Är det möjligt att vänta är det tveklöst det rätta valet. Men i fall då konstgjord befruktning av någon anledning inte kan skjutas upp (och sådana fall är möjliga, till exempel behandlas och förbereds kvinnan för IVF-behandling konstgjord befruktning och hennes partner plötsligt får en infektion) – finns det ingen anledning till oro, eftersom vi har modern medicinsk teknik tillgänglig för att kunna genomföra en säker befruktning.

Back
Call