Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Befruktningstekniska möjligheter

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-03-16

Den 13 mars 2015 ägde ett semninarum rum i Daugvapils Psykologiska Sjukhus i den stora konferenssalen, som arrangerades av Merck Sereno på temat “Möjligheter inom befruktningsteknik” med målet att informera gynekologer i Daugavpuls om möjligheterna inom den moderna befruktningstekniken. Under seminariet deltog våra specialister med programmet:

 1. Befruktningsteknikens genetiska aspekter
  Liene Kornejeva, läkare-genetiker
 2. Testning av preimplantationsembryo – vägen till efterlängtat barn
  Dr.med. Doc. Anna Miskova, reproduktionsläkare, gynekolog-förlossningsspecialist
 1. Preimplantationsembryo,  genetisk screening och diagnostik
  Ludmila Volozonoka, molekylär genetiker
 2. Strategier för konservering av fertiliet hos onkologiska patienter
  Dr. Irina Kovalova, befruktningsspecialist, gynekolog-förlossningsspecialist
 1. Klinisk presentation av fall
  Dr. Violeta Fodina, befruktningsspecialist, gynekolog- förlossningsspecialist

Under seminariet diskuterades viktiga frågor och nyheter inom området befruktning, som kan hjälpa patienter att få sitt efterlängtade barn, även i fall  med flera cykler av infertilitetsbehandling, eller när patienter med onkologiska sjukdomar vill behålla sin fertilitet och bli föräldrar när de återfår sin hälsa.


Back
Call