Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Befruktningstekniska möjligheter

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-03-16

Den 13 mars 2015 ägde ett semninarum rum i Daugvapils Psykologiska Sjukhus i den stora konferenssalen, som arrangerades av Merck Sereno på temat “Möjligheter inom befruktningsteknik” med målet att informera gynekologer i Daugavpuls om möjligheterna inom den moderna befruktningstekniken. Under seminariet deltog våra specialister med programmet:

  1. Befruktningsteknikens genetiska aspekter
    Liene Kornejeva, läkare-genetiker
  2. Testning av preimplantationsembryo – vägen till efterlängtat barn
    Dr.med. Doc. Anna Miskova, reproduktionsläkare, gynekolog-förlossningsspecialist
  1. Preimplantationsembryo,  genetisk screening och diagnostik
    Ludmila Volozonoka, molekylär genetiker
  2. Strategier för konservering av fertiliet hos onkologiska patienter
    Dr. Irina Kovalova, befruktningsspecialist, gynekolog-förlossningsspecialist
  1. Klinisk presentation av fall
    Dr. Violeta Fodina, befruktningsspecialist, gynekolog- förlossningsspecialist

Under seminariet diskuterades viktiga frågor och nyheter inom området befruktning, som kan hjälpa patienter att få sitt efterlängtade barn, även i fall  med flera cykler av infertilitetsbehandling, eller när patienter med onkologiska sjukdomar vill behålla sin fertilitet och bli föräldrar när de återfår sin hälsa.


Back
Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call