Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Akupunktur och graviditet: ett sätt att sluta röka

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-08-11

Födseln av ett  friskt barn är en dröm för varje familj. Därför, när man planerar för graviditet är det viktigt att primärt ta hand om sin egen hälsa. På senare år har det uppstått en skrämmande ökande trend av röknng hos kvinnor och förstås är det känt att detta beroende inte är så enkelt att bryta. Den skadliga och destruktiva effekten av nikotin för kroppen är obestridlig och under graviditeten så ökar rökningen risken för olika komplikationer flera gånger. Det har påvisats att rökning under havandeskap kan skapa missfall under den tidiga graviditeten eller för tidig födsel i ett senare skede. Spädbarn hos rökande mammor som föds är svaga och ofta sjuka. För att undvika sådana konsekvenser måste alla blivande mödrar sluta röka så snart som möjligt. Rökning är en smygande vana som ofta är svårt att bli av med endast genom att använda din egen viljekraft.

När man planerarar för barn, manliga rökare måste upphöra med sitt rökkberoende på samma sätt som blivande mödrar. Nikotin har förutom en allmänt negativ påverkan på kroppen negativ påverkan på spermakvaliteten. En man som röker har ett reducerat antal sperma i sädesvätskan och spermarörligheten är under det normala. Ju mer en man röker desto mindre troligt är det att han kan bli pappa till ett barn.

Akupunktur (nålterapi) kan hjälpa att bekämpa beroendet och att bli av med de tunga lasterna det är att bära på denna dåliga vana. Behandling av nikotinberoende baseras på påverkan på vissa punkter på kroppen, genom att blockera den tvångsmässiga lusten att röka en cigarett. Akupunktur minskar känslan av irritation och nervosistet som är vanligt och så typiskt för personer som försöker sluta röka. I varje fall så utför specialisten terapi på induviduell basis. Frekvensen och varaktigheten av akupunktursessioner beror på de unika egenskaperna hos kroppen och patientents erfarenhet av rökning. En behandling med akupunkturterapi är bra för hälsan. Denna metod bekämpar nikotinberoende och är smärtfri. Akupunktursessionen hos kliniken iVF Riga utförs av certifierad medicinsk akupunktör med år av erfarenhet på området.


Back
Call