Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Ackreditering av kliniken iVF Rigas laboratorium

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-11-03

Under oktober 2015, erhöll kliniken iVF Rigas laboratorium för embryologi och reproduktiv genetisk ackreditering, som intygar överensstämmelse med kraven i ISO 15189:2013. Denna ISO standard anger de kvalitetskrav som är specifika för medicinska laboratorier. Under ackrediteringsförvarandet bedömdes laboratoriet genom att granska överensstämmandet av laboratoriets metoder jämfört med kraven som anges i styrdokumenten. Överensstämmelse av embryologi och reproduktiv genitiskt laboratorium av kliniken iVF Riga till ISO 15180:2013, är en tillförligtlig faktor för kvalitet på en global nivå, såväl som en indikator på teknisk och organisatorisk kompentens, för att utföra tester genom att använda ackrediterade metoder.

Embryologilaboratoriumet hos kliniken iVF Riga utför:

 • Frysning av ägg, sperma och embryon för patienter
 • Frysning av donerade ägg och donerade sperma
 • Lagring av ägg, sperma och embryon för pantenter under en period av upp till 10 år
 • Lagring av donerade ägg och donerad sperma under en period av upp till 10 år
 • Befruktning av patienters eller donerade ägg med partners eller donerad sperma
 • Embryoodling  till dag 3 eller 5
 • Embryobiopsi inom PGS
 • Spermtester (spermaanalys, MAR- test, funktionstest, DNA fragmenteringstest, OxiSpermtest (ROS-test), fruktostest, alpha-glukosidastest)

Reproduktionsgenetiskta laboratorium, kliniken iVF Riga utför:

 • Preimplantatorisk genetisk övervakning (PGS)
 • Preimplantatorisk genetisk diagnos (PGD)
 • Karyotypning
 • Molekylär testning av trombofili
 • Molekylär testning av AZF regionen, mikrodeletion av Y-kromosom
 • Icke-invasiv bestämning av fostrets Rhesus-faktor
 • Testning of materal spontan abort med untantag av föroreningar
 • HLA typning of donatorer
 • Ömtålig X-kromosom testning

Back
Call