Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Åtta steg till god hälsa hos barn

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2014-11-07

Den 24 oktober 2014 arrangerade Tartus Högskola för Hälsovård en internationell konferens på temat “Åtta steg till barns hälsa”. Under tiden för konferensen fanns möjlighet att bekanta sig med presentationer som förberetts av kollegor från Finland, Estland och Lettland. Följande ämnen betonades:

- Patient- och familjebaserad vård;

- Patientsäkerhet;

- Tillgång till sjuksystrar inom vården;

- Evidensbaserad forskning;

- En hälsosam arbetsmiljö etc.

När man arbetar med barn och spädbarn, ägna särskild uppmärksamhet åt patientens känslor, smärta och rädsa. Man måste kunna skilja smärta från känslan av rädsla samt även kunna lugna barnet. Kollegor från Finland uppmärksammade att familerna bör ges stöd, att det bör ges möjlighet att ta om hand om barn som befinner sig i neonatal intensivvårdsavdelning, då sker barnets återhämtning snabbare, barnet är lugnare och det uppstår en speciell relation mellan barnet och dennes familj.


Back
Call