Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Årlig PGDIS konferens i Bologna

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2016-05-18

Den årliga konferensen PGDIS (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society) hölls i Bologna, Italien från 8 till 11 maj 2016. Det samlade ledande specialister från hela världen inom området preimplantation av embryon. Under detta års PGDIS konferens deltog Dr. Liene Korņejeva, medicinsk genetiker på kliniken iVF Riga och Ludmila Voložonoka, molekylär genetiker på kliniken iVF Riga.
Syftet med konferensen var att diskutera gjorda framsteg och att skissa på framtidsutsikterna för effektivare tidig diagnos av genetiska avvikelser. Resultaten från studierna presenterade en särskilt snabb utveckling av metoder som används inom detta område för en mer exakt och snabbare anpassning av undersökningen samt en behandlingsplan för vare familj som hamnar i en situation med en genetisk avvikelse, vilket förkortar vägen till friska förlossningar.
Vi var stolta över att notera att tekniken som finns i Lettland (på kliniken IVF Riga) och det dagliga arbetet av specialister kan leverera konkorrenskraftiga resultat och ge patienter behandling i världsklass  och möjigheter till undersökning.


Back
Call