Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

4:e årliga internationella konferensen “Reproduktion, genitik och bioteknik”

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2018-10-23

Den 12 oktober 2018 inträffade den 4:e årliga traditionella internationella konferensen “Reproduktion, genetik och bioteknik”. Konferensen organiserades av iVF Riga Holdings, som inkluderar reproduktionsklinik, genetiskt center och stamcellscenter. Under konferensen deltog specialister inom reproduktion, genitik och stamceller från Österrike, Georgien, Grekland, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Ryssland samt Lettland där man behandlade nyheter inom sitt område.
I konferensen deltog mer än 150 specialister: gynekologer, genetiker, onkologer, husläkare, immunologer, embryologer, laboratorietekniker, barnmorskor, bioteknologer etc.
I det inledande talet som anfördes av Dr. Violeta Fodina, medicinsk direktör för  iVF Riga Holdings och ledande specialist uppmärksammades utvecklingen inom regenerativ medicin i världen, behovet av att utveckla modern teknik i Lettland. Dr. Fodina tillkännagav skapandet av “Stamcellsteknik och professionell association” samt uppmanade alla deltagare i konferensen att vara med i föreningens verksamhet.
Den första delen av konferensen tillägnades stamceller. Konferensens deltagare hade ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med resultaten av användningen av stamceller vid behandlig av autism, neurogenerativa och neuroimmuna sjukdomar samt benrekonstruktion.
Stort intresse väckte Dr. W.-D. Grimma (PhD, MSc), senior professor periodontologi (Tandavdelningen, Hälsofakultetet, Witten/Herdecke Universitetet, Tyskland)  som talade om användandet av stamceller för dentalt bruk.
Gocha Shatirishvili, MD, PhD, Familjeläkare, navelsträngsblodbank Geocord och medicinsk direktör och forskningschef för cellteknologi samt terapiavdelning Forskningscentret för cancer, forskningschef (Tbilisi, Georgien), talade i sin föreläsning om framgångar med autism vid behandling av sjuka barn. Dr. Shatirishvili presenterade för deltagarna i konferensen resultaten från behandling som georgiska kollegorna gjort avseende autism.
Maria Mihailova, PhD, molekylärbiolog, bioteknolog vid IVF Riga Samcellscenter, lade tonvikten på sådana frågor som behovet av kvalitetskontroll samt vikten av att arbeta med stamceller.
Den andra delen av konferensen ägnades åt genetik och reproduktion. Experter från olika länder presenterade resultat för användningen av toppmodern teknik inom cancerdiagnostik och reproduktion.
Särskild uppmärksamhet orsakade genetikprofessorn Andrew Read från Centrat för genetisk medicin, St. Marys Hospital (Manchester, Storbritannien), som berättade i detalj om vikten av medicinsk genetik, möjligheterna som finns inom genetisk screening, om behovet av att noggrant utvärdera de fall där det är möjligt att korrekt bedöma och tolka testresultaten och när som inte kan göras med tillförlitlig noggrannhet.
Professorn inom genetisk medicin, Karen Temple (Southampton och Wessex Kliniska Genetiska behandlingar, Storbritannien) betonade i sitt anförande betydelsen av genetisk prägling i IVF-behandling, hon berättade om epigenetiska faktorer på embryonal utveckling och deras  ärftliga förmåga.
Konferensdeltagarna fick också möjlighet att bekanta sig med medicinsk utrustning och laboratorieutrustning, produkter samt tjänster som tillhandahålls av IVF Riga Partners: Merck Ltd., A / S Origio, Ltd. Hydrox, Biosan, Gedeon Richter Plc. Representation i Lettland, Vitrolife Sweden AB, GenMedica Baltic SIA, BENU Ltd., Interlux Ltd., ViaMedPharma UAB.
Det är värt att lyfta fram att iVF Rigas internationella konferens skapade stort intresse. Både deltagare och gäster lade märke till den höga nivån på hur det organiserades och hur konferensen leddes och utvärderade denna händelse som viktig för utvecklingen av lettisk medicin.


Back
Call