Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

18:e världskongressen för provrörsbefruktning

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-11-01

18:e världskongressen för provrörsbefruktning ägde rum i Köpenhamn, Danmark den 27 till 30 september 2015. Bland deltagarna i kongressen fanns representanter för kliniken iVF Riga: ledande specialister och medicinsk chef för klinkiken Dr. Violeta Fodina  och chef för det embryologiska laboratoriet Evija Jokste Pimane.  De ämnen som togs upp på kongressen omfattade senase utveckligen inom ART, preimplantatorisk diagnostik, bedömning av embryokvalitet, framsteg inom laboratorieteknik och strategier inom infertilitetsbehandling. Kongressen hade deltagare inom olika specialistområden, inklusive gynekologer, embryologer, andra läkare samt sjukvårdspersonal från hela värdlen.


Back
Call