Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

14:e Internationela Konferensen för Preimplantatorisk Genetisk Diagnos (PGS and PGD)

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter.html2015-08-25

Den internationella konferensen för Preimplatatorisk Gentetisk testing (PGS, preimplantatorisk genetisk undersökning och PGD, preimplantatorisk genetisk diagnos) ägde rum i Chicago (USA) mellan den 11:e och 13:e maj 2015. Det var 14:e gången som det årliga mötet med kvalificerade experter på ämnesområdet reproduktiv genitik ägde rum. Specialister från kliniken iVF Riga (medicinska genetikern Liene Korņejeva och molekulärar genetikern Ludmila Volozonoka) tog också aktiv del i konferensen.

Konferensens deltagare diskuterade de tre metoderna av preimplantat för genetisk testning och gav en kritisk bedömning av deras effektivitet.  Dessa sammanställda uppgifter utgjorde en bas för att presentera starka argument för fördelaktiga metoder av reimplantation för genetisk undersökning, inom ART (assisterande reproduktiva tekniker).  Uppgifter påvisade förbättringar i resultaten av konstgjord insemination på senare år, samtidigt som preimplantat av genetisk testning (PGS och PGD) användes  under cykeln. Det kan förklaras genom uppkomsten av två nya teknker, aCGH och NGS, som möjliggör att testa kompletta uppsättningar kromosomer som skiljer sig från metoden som kallas FISH. Framväxten av aCGH- och NGS. Metoderna var ett verkligt genombrott för tester av  preimplantatoriska genetiska tester  (PGS and PGD). De nya teknikerna har godkänts som en noggrann och pålitlig metod som försäkrar överföring av friska embryo i livmodern, vilket ökar chanserna till en framgångsrik implantation och födelse av barnet.

Båda metoder har visat goda resultat i cykeln för provrörsbefruktning. Baserat på  den stora mängd data som samlats, så har det bekräftats att undersökning av alla kromosomer för aneuploider har blivit en av de modernaste tekniker som behövs för att välja livskraftiga embryon för överföring till livmodern och som tjänar som en standardbehandling, för att förbättra resultaten i en cykel av provrörsbefruktningar.
Argumenten som talar till fördel för preimplanatorisk genitisk diagnos av alla kromosomer för aneuploider gäller monogema sjukdomar (PGD), som också har angivits.

Sedan 2014 har kliniken  iVF Riga aktivt implementerat omfattande tester av alla embryonala kromosomer (PGS) för aneuploider av aCGH. Under juli 2015 föddes det första barnet tack vare urvalet av friska och livskraftiga embryon, genom att använda PGS av aCGH.

Snart planerar kliniken iVF Riga att genomföra preimlantatorisk genetisk diagnostik (PGD),
för att förbättra situationen för för par med monogena sjukdomar. PGD av embryos i cykeln vid provrörsbefruktning kommer att möjliggöra för par som står inför genetiska avvikelser i familjen att få ett friskt barn. PGD gör det möjligt att undvika patologier och välja ett friskt embryo för överföring till livmodern. Tack vare PGD,  kommer par inte att behöva avbryta en graviditeten, om de använder positiv prenatal genetisk testning.


Back
Call