Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Naturlig minskning av äggstocksreserv

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter/anvaendbara-artiklar.html2019-08-28

Det finns olika tester som gör det möjligt att överblicka kvinnornas äggstocksreserver, en av de mest populära är AMH-Anti Miller hormonbestämning. Den kan bestämmas genom att ta blodprov oberoende av  menstruationscykelns dagar. Tredje dagen efter påbörjandet av cykeln hjälper  FSH – folliklar stimulerande hormoner och bestämning av östradiolnivån att förstå att kroppen producerar hormoner för skapande av folliklar. 
Vanlig gynekologisk ultrasonografi gör det möjligt att visuellt värdera antalet antrala folliklar i äggstocken vid given tidpunkt. 
Med åldern så minskar antalet antrala folliklar, det finns ändå möjlighet att befrukta dessa folliklar.

Insamlade resultat gör det möjligt för läkaren att värdera kvinnornas reproduktiva förmåga och rekommendera lämplig behandling – IVF cykel, eller cykel med äggcellsdonator. 
Genom att använda en ny donator för äggceller så ger det möjlighet för kvinnor  att föda barn, de som själva inte kan producera fram celler, som efter befruktningen kan uppnå blastocyststeg och implanteras i livmodern.
 
35 års ålder är en tröskel, när man passerar den måste man iaktaga stor uppmärksamhet på genetiska undersökningar, när man planerar för tillökning av familjen. För att undvika för tidig upphörande av graviditet, som kan vara en smärtsam upplevelse, så är det nödvändigt att vara 100% övertygad om att det implanterade embryot är genetiskt friskt. Efter 45  år ålder, så är bara var tredje producerad äggcell kapabel att skapa en genetisk frisk avkomma.
PGS – preimplantatorisk genetisk screening, ger möjlighet att välja de mest utvecklade och genetiskt friska embryon.
 
På kliniken iVF Riga så utför vi även genetiska tester trombofili och PAI molekulär bestämning: detta resulterar i att underlätta  att undvika för tidiga missfall för kvinnor som har problem med normalt blodflöde.
Antalet folliklar är olika för varje kvinna,  det är en gåva, som ges från födseln, hur vi utnyttjar den gåva i vårt fortsatta liv är vårt eget val.

Våra dagliga kontakter med patienter, som drabbas av klimakteriet i en tidig ålder – det kallas för en för tidig ovariesvikt eller utmattning! Dessa kvinnor producerar ägg med minskad förmåga att befruktas och utvecklas normalt. 
Också onkologiska patienter finns i denna riskgrupp,  eftersom äggstockarna och äggen i dem kan förstöras på grund av cancer, kemisk terapi, strålning,  svåra bäckeninfektioner. I ovanliga fall så kommer vi även i kontakt med kvinnor som från födslen saknar en eller båda äggstockarna. 

Tack vare den medicinska utveckligen så kan vi hjälpa till i sådana fall, genom att ge unga kvinnor möjlighet att skapa familj i framtiden. Genetiskt material kan frysas och lagras hos kliniken för framtida användning när det är nödvändigt. Mer om frysning av äggceller kan ni läsa om på hemsidan under särskilt rubrik (Frysning av genetiskt material)
Frysning av ägg

Tester rekommenderade för att mäta äggstocksreserv


Back
Call