Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Manlig infertilitetsbehandling

IVF Riga
https://www.ivfriga.se/nyheter/anvaendbara-artiklar.html2019-08-27

Fortplantningsfunktionen är en av de viktigaste funktionerna i människokroppen, liksom för vilka andra levande organismer som helst. Skapandet av nytt liv, som försäkrar att livet lever vidare, är en komplicerad fysiologisk process och resultat (spermatogenes, sexuell upphetsning, erektion, ejakulation och spermierörlighet). Denna funktion påverkar den allmänna hälsan (blodkärlen, hälsan för nerv - och endokrina systemet , psykologiska tillståndet, vardagliga vanor , immunsystemet etc.).

Enligt officiella WHO uppgifter så är frekvensen infertila äktenskap i medeltal 10-15% av det totala antalet äktenskapspar, utan tendens till minskning. Enligt experters värdering i Europa, är ungefär 10% av alla förhållanden mellan äktenskapspar infertila. Uppmärksamhet riktas på en ökad andel infertilitet hos män i ingångna äktenskap. Enligt färska uppgifter börjar männens bidrag till infertila äktenskap att dominera jämfört med antalet infertila kvinnor.

De senaste 20 åren har den ökat från 30% till 50% och fortsätter stadigt att växa. Ett handfast bevis är ejakulationskvalitet. Om vi jämför referensvärden för för spermaparametrar under 1900-talet och början av 2000-talet kan vi se att det normala spermavärdet 1949 var 300-60 miljoner spermaceller per ml sperma, medan det 2009 bara var 20-12 miljoner spermaceller per ml. Antalet spermieceller i sperma har under det senaste århundradet minskat med nästan 3 gånger. Denna trend visar progressiva kvalitetsförsämringar av sperma.


Back
Call