Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Konstgjord befruktning

Konstgjord befruktning(ART; assisterad befruktning) är en av de största upptäckterna det senaste århundradet.
iVF Riga kliniken tillhandahåller heltäckande diagnostiska tester, konsultativa tjänster och terapeutiska behandlingar som kan hjälpa till att korrigera och återställa den reproduktiva funktionen. På iVF Riga kliniken kan patienter genomgå undersökningar som krävs för diagnos och behandling av infertilitet. När resultaten är klara kan patienten få svar på om det blir nödvändigt med konstgjord befruktning eller om sådan inte behövs. I många fall ger ett kompetent och snabbt val av behandling paret möjlighet att få barn på ett naturligt sätt. Tyvärr händer det också att orsaken till infertiliteten är okänd, eller om den är känd, att problemet är bestående trots medicinering, eller till och med kirurgi. Även i dessa fall har paren fortfarande möjlighet att få barn, men då med hjälp av konstgjord befruktning. Provrörsbefruktning, och dess modifierade metoder, är den mest effektiva tekniken för att behandla infertilitet.

iVF Riga kliniken har redan hjälpt många familjer att uppfylla sina drömmar – att bli föräldrar genom konstgjord befruktning. iVF Riga prioriterar professionalism, välutbildad personal, användning av modern högteknologisk utrustning och individuell behandling. Allt detta har hjälpt oss uppnå huvudmålet – att kvinnan blivit gravid! 

Populära konstgjord befruktning (IVF-behandling, in-vitro-fertilisering) metoder:

    För en framgångsrik konstgjord befruktning är det viktigt med en exakt diagnos. Det är därför din läkare behöver ha resultatet från varje undersökning. Du och din partner kan komma till iVF Riga kliniken före behandling och ta alla nödvändiga prover. För ökad bekvämlighet kan du genomgå alla nödvändiga tester på någon annan klinik som ligger närmare dig, och skicka resultatet till din behandlande läkare på iVF Riga kliniken.

    Call