Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

IVF behandling: infertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling hos klinik ”iVF Riga”

Definition av infertilitet (ofrivillig barnlöshet) och fertilitetsbehandling i iVF Riga. Om ett par önskar att få ett barn är det ett uttryck för djupa kärleken och förtroenden mellan två partner. Det vittnar om att parterna är redo att ta ett ansvar för den lilla människna, som är en del av båda. Men tyvärr, gynekologer under sin praktik måste ofta möta problemen med befruktningen hos par.
Få fler information:

De vanligaste metoderna för artificiell insemination (utanför kroppen) under behandlingen av infertilitet innefattar:

  • IVF-behandling (in-vitro-fertilisering)

Vad är Infertilitet?

Enligt definitionen av Världshälsoorganisationen är infertilitet en misslyckande att bli gravid under 1 år av ett oskyddat regelbundet samlag för fertila kvinnor.

Hur ofta uppstår infertilitetsproblem?

Frekvensen av de infertila äktenskapsfallen har nått från 10% upp till 20%.

Är orsaken till infertilitet alltid i en kvinna?

Enligt statistiken i 35 % av fallen är orsaken till infertilitet dold i kvinnokroppen och i 35 % av fallen - hos männen, orsaken till varje femte fall av infertilitet är hos man och kvinna samtidigt (både i ägg och spermier) i 10% av fallen är det helt omöjligt att upptäcka problemet.

Finns det några faktorer som ökar risken för infertilitet?

Infektioner påverkar alltid spridningen av infertilitet, som sprids sexuellt.

Det finns faktorer som väsentligt predisponerar infertilitet, såsom: gynekologiska sjukdomar (kroniska inflammatoriska sjukdomar i livmoderhalsen, cystor och äggstockscystor, livmoder tumör, endometrios), komplikationer efter abort eller missfall, skadliga vanor och okontrollerad användning av hormonella och födda mediciner för  födelsekontroll.

Det är också viktigt att framhäva ökningen av nyliga infertilitetsfall som orsakas pga  effekterna av de negativa miljöfaktorerna, stressfaktorerna såväl som ogynnsamma ekologiska faktorer som har den värsta effekten i förhållande till ett liv i en storstad.

Kan infertilitet behandlas?

I det fallet då paret inte kan skaffa ett barn. Det är nödvändigt att besöka den specialist som hanterar detta problem (befruktning specialist, reproduktiv hälso-specialist). Infertilitet kan ha flera orsaker men de flesta orsakerna kan diagnostiseras och behandlas. Vad skall göras innan behandling? Du borde besöka läkare - reproduktion specialist innan behandlingen.

Vad händer vid en rådgivningssession?

Den första rådgivningssessionen vanligtvis innebär insamling av patientens sjukdomshistorik; kvinnan får undersökning av äggledarna; gynekologisk undersökning med ultraljud provtagning hormoner. Därefter gör vår läkare ett schema för ytterligare undersökningar. På grund av att infertilitet kan vara samtidigt både hos män och kvinnor, måste båda parter genomgå undersökning.

Vanligtvis frågar vår läkare följande frågor:

  • Hur länge paret försöker att bli gravid;
  • Om partner hade tidigare infertilitetsbehandling
  • Typ av tidigare undersökningar;
  • Om paret har några idéer om möjliga orsaker till infertilitet;
  • Hur påverkades infertilitetsproblemet för varje partner (interpersonella relationer, självkänsla, arbete);

Patientens och läkarens relation måste byggas på ett förtroende. Det kommer att hjälpa paret att öppna sig och inte vara rädd för att ställa frågor och diskutera om problemet.

Det finns alltid bekvämt klimat i iVF Riga och vår personal har ett vänligt och professionellt inställning.

IVF-behandling kräver tid såväl som en viss reserv av tålamod och envishet. När du börjar IVF-behandling måste du känna att du har fått fullständig information och svar på alla dina frågor. Före rådgivningssessionen rekommenderar vi att du gör en lista med frågor till vår specialist och tar med dig all befintlig medicinsk dokumentation om tidigare IVF-behandling, test/diagnos resultat och slutsatser.

Rättssynpunkt

I enlighet med lettisk lag får IVF-behandling erbjudas heterosexuella par där partnerns eller donatorns sperma används, samt ensamstående kvinnor upp till 49 års ålder.

I vilka fall är IVF rekommenderat?

I vissa fall om IVF-behandling av ofrivillig barnlöshet hos en kvinna inte är effektiv även om alla möjliga orsaker avlägsnades eller om det finns en faktor av manlig infertilitet som inte heller kan behandlas. Därefter rekommenderas det att prova en assisterad befruktning, speciellt artificiell insemination.

När du ber specialisterna om hjälp gör du ett rätt steg. Vi är tacksamma för ert förtroende som ni uttrycker med detta steg. Vårt lag omfattar - läkare, embryologer, biologer, sjuksköterskor och patientkoordinatorer som kommer att göra allt möjligt för att hjälpa dig!

Call