Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Spermaanalys (spermogram)

Detta test möjliggör en utvärdering av koncentrationen, strukturen och och rörligheten av spermier. Spermaanalysen kan resultera i någon av följande diagnoser: astenozoospermier (signifikant minskning av spermierörligheten), teratozoospermier (mer än hälften av spermier har strukturavvikelser) och oligozoospermier (mycket låg koncentration av spermier).

Reproduktionsspecialisten kommer ge dig råd om möjliga behandlingsformer. Den vanligaste infertilitetsbehandlingen i de fall som nämns ovan är en konstgjord inseminationprocedur genom ICSI behandling (injicering av spermier in i äggcellen).

I laboratoriet under mikroskopet väljs de  mest rörliga och morfologiskt lämplade spermierna ut; dessa spermier injiceras i äggcellen med hjälp av en tunn nål. I ovanliga fall, med mycket låg produktion av spermier, kan en testikelbiopsi genomföras. Spermier som erhålls genom denna biopsi kan användas till ICSI proceduren.


Innan mannen avger prov för analys måste han avstå från intima kontakter under åtminstone tre dagar, men inte längre än en vecka. Män rekommenderas att dagen innan och under dagen för testet att inte bada eller gå i bastu, samt att kvällen innan avstå från alkohol. Det är tillrådigt att flytta fram spermieanalys med 2 veckor om mannen har tagit antibiotika eller precis blivit frisk efter sjukdom. För att säkerställa exaktheten i undersökningen rekommenderas att lämna sperma direkt hos kliniken för att undvika försämringar av parametrar på grund av olika fysiska faktorer under transport.

OBS! Analysen är nödvändig för att värdera graden av mannens fertilitet

För ejekulation med normal kvantitet, rörlighet och morfologiska parametrar, används termen “ormozoospermia”.

En spermaanalys kan visa olika typer av spermakvalitet, bland vilka oligospermia eller låg spermiekoncentration, asthenozoospermia eller en dålig spermierörlighet samt teratozoospermia förekomst av sperma med onormal morfologi. De förändringarna i spermakvalitet som man med störst frekvens stöter på i klinisk pracis är oligoasthenoteratozoospermia (OAT), en kombinerad patalogi som anses vara bland av de mest vanliga orsakerna till manlig infertilitet.
10-15% av infertilitet hos män påverkas av azoospermia, total avsaknad av sperma I sädesvätskan.

Azoospermia kan kategoriseras in I tre huvudsakliga typer:

  1. Obstruktiv azoospermia (38%), som orsakas av hinder I kanalen för sädesvätskan på grund av medfödda abnormiteter och kan även uppkomma som ett resultat av infektion eller skada. 
  2. Ejakulation azoospermia (2%), som är kopplat ejakulationsstörningar.
  3. icke-obstruktiv azoospermia, som är kopplat till försämrad spermatogenes (60%). Huvudorsaken som leder till icke-obstruktiv infertilitet är slemavsöndrande avvikelse (hormonbrist), fullständiga abnormalitiester, pungåderbråck, kryptorkism, skador, tumörer, testikelvridning, testikel- inflammation på grund av påssjuka, medicineringseffekter och miljörisker.

Följande rön av spermaanalys är också ofta förekommande:

  1. Necrozoospermia eller frånvaro av levande sperma i sädesvätska
  2. Cryptozoospermia eller mycket låg rörlighet av sperma I sädesvätska
  3. Pyospermia eller ett ovanligt stort antal av vita blodkroppar i sädesvätska på grund av av inflammation. Detta tillstånd kan kräva en ytterligare mikrobiologisk analys av sädesutlösnngen för att besämma orsaken till inflammationen och val av adekvat behandling.
Call